1

Misie: 89. Realizace Božího království

Sociální evangelium nevnímá lidské bytosti podle jejich potenciálu stát se členy sboru nebo křesťany.  Boží království se přibližuje každým činem, který pro tyto lidské bytosti uděláme.

Misie: 89. Realizace Božího království

Misie

Realizace Božího království

Mluvit o „sociálním evangeliu“ v rámci sboru může být často obtížné. Tato fráze začala pro různé lidi znamenat mnoho různých věcí. 

V posledních letech některé veřejné osobnosti jako Glenn Beck mluvily o sociálním evangeliu negativně a tvrdily, že aspekty sociální spravedlnosti jsou „zvráceností evangelia“. 

Jiní jednotlivci si zřejmě myslí, že sociální služba obecně (jako je potravinová banka nebo oděvní banka) je nedílnou součástí sociálního evangelia. Zdá se, že ve sborovém životě je všude kolem nedostatek jasnosti ohledně sociálního evangelia.

Většinu léta jsem strávil přemýšlením o sociálním evangeliu při stáži v Metro Baptist Church v New Yorku. Toto hnutí, mnohem starší než fundamentalistické hnutí, se objevilo po občanské válce. Vrcholu svého vlivu dosáhlo na počátku 20. století z velké části díky Walteru Rauschenbuschovi, jehož jméno nese organizace, se kterou letos v létě spolupracuji.

Rauschenbusch byl německý baptistický kazatel a profesor církevních dějin na Rochesterském teologickém semináři. Před svou akademickou kariérou sloužil Rauschenbusch jako kazatel druhého německého baptistického sboru v Hell’s Kitchen v New Yorku. Tato služba Rauschenbusche navždy změnila a ovlivnila, pokračoval v psaní mnoha knih a ovlivnil tisíce křesťanů po celých Spojených státech.

Rauschenbusch si během svého pobytu v New Yorku všiml, že jeho tradiční chápání individuální spásy a příslibu věčného života v nebi nemohlo mluvit o naprosté chudobě a hladu, které bují mezi členy sboru a obyvateli v okolí sboru. Nic však Rauschenbusche nebolelo víc než provádění pohřebních služeb pro děti, které zemřely na nemoci související s chudobou.

Tváří v tvář těmto bojům začal Rauschenbusch zdůrazňovat porozumění evangeliu, které upřednostňovalo úsilí o Boží království.

Rauschenbusch v modlitbě Otčenáš zdůraznil: „Přijď království tvé i na zemi jako v nebi.“  

Rauschenbusch byl v mnoha ohledech modernista. Věřil ve společenský pokrok a obhajoval evangelium, které věřilo, že za tímto pokrokem stojí Bůh.

Hnutí pomalu sláblo, když události 1. a 2. světové války ukázaly, že ve společnosti stále existuje radikální zlo. Jak může Bůh hledat a povzbuzovat společenský pokrok lidstva, když se světa zmocňuje zlo a tlačí společnost zpět do stavu barbarského násilí? Sociální evangelium na to nedokázalo odpovědět a různí myslitelé posunuli moderní křesťanství různými směry.

Rauschenbusch si však nikdy nemyslel, že svět někdy dosáhne stavu dokonalosti. Nikdy si nemyslel, že Království Boží bude plně uskutečněno v tomto životě, a to ho přivedlo k myšlence, že „Království Boží vždy přichází“. 

Sociální misie byla nezbytnou součástí k tomu, aby nabídla stále bližší a bližší přiblížení se k dokonalosti společenského řádu. A i když se jedná pouze o přiblížení, Rauschenbusch tvrdí, že „každé přiblížení [Božímu království] stojí za to”.

Rauschenbusch shrnuje svůj názor slovy: „Věčná pouť do Božího království je lepší než spokojená stabilita.

Sociální evangelium nikdy nemělo za cíl překroutit tradiční chápání křesťanství. Místo toho toto hnutí zamýšlelo poskytnout křesťanům hmatatelný ideál, o který by se měli snažit v tomto životě, spíše než čekat na věčný ideál v příštím jiném světě.

Sociální evangelium také nebylo hnutím oddělených sociálních služeb, které se snažily jednoduše pomáhat lidem. Snažilo se vybudovat ve společnosti infrastrukturu k vytvoření harmonického a dokonalého společenského řádu. Pouhá pomoc lidem nedokáže rozpoznat důležitost a závažnost křesťanské odpovědnosti vůči společnosti.

V Rauschenbusch Metro Ministries mě neustále přitahuje myšlenka, že mé úsilí na těchto misiích je pouze přiblížením dokonalého společenského řádu, který se jen trochu přibližuje Zemi.

Když náhodou udělám další sáček s obědem a vzpomenu si na muže, který seděl v kostele, vím, že Království Boží se blíží.

Když sklízím nebo zalévám nějaké rostliny ze střešní zahrady do potravinové banky, Království Boží se blíží.

Když pomohu poskytnout dětem bezpečný prostor, kde se mohou učit a užívat si léto, Království Boží se blíží.

Tyto činy a služby nevylučují péči o individuální duši, ale spíše tyto akty a služby upřednostňují péči o člověka jako člověka. 

Sociální evangelium nevnímá lidské bytosti podle jejich potenciálu stát se členy sboru nebo křesťany. 

Sociální evangelium oceňuje lidi takové, jací jsou – krásné výtvory zachycené v někdy ošklivém světě, který je stále krásnější s každým činem, který pro tyto bytosti uděláme.

Andrew Gardner

Baptist News Global

Andrew Gardner

Andrew Gardner – Wake Forest University School of Divinity, práce v Rauschenbusch Metro Ministries, ve skupině sociální advokacie přidružené k Metro Baptist Church v New Yorku, hostující fakultní spolupracovník americké náboženské historie, postdoktorandský vědecký pracovník Louisville Institute na Hartford International University for Religion & Peace.

-van-

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů