Misie: 180. „Duchovní“ lidé a „misijní“ lidé

Velikonoce: 73. „Duchovní“ lidé a „misijní“ lidé

Misie

„Duchovní“ lidé a „misijní“ lidé

Již nějakou dobu se zajímám o průsečík mezi „duchovností“ a „posláním“ – pravděpodobně proto, že na tomto průsečíku žiji většinu svého života.

„Spiritualita“ (duchovnost), je slovo, které nás nutí myslet na ticho a klid; spojujeme to s vnitřním životem a myslíme na věci, jako je modlitba, rozjímání, samota a uctívání.

„Misie“ je slovo, které nás nutí přemýšlet o energii a akci; spojujeme to s vnějším životem a myslíme na věci, jako je pomoc chudým, práce pro spravedlnost a sdílení dobré zprávy evangelia.

Příliš často jsou tyto dvě skutečnosti v církvi rozdvojeny – jsou odděleny a rozděleny.

Existují „duchovní“ lidé a lidé „misie“ a málokdy spolu hluboce souvisí. Výsledkem toho je, že jak naše spiritualita, tak naše poslání mohou skončit anemickými (chudokrevnými).

Naše spiritualita může skončit tím, že se pohltí sama sebou, odkloní se od vhodného uvažování o Bohu a zaměří se na naše vlastní blaho. Mezitím naše poslání může skončit tím, že se sami vzdalujeme, odkloníme se od reakce na Boží volání a zaměříme se na naši vlastní schopnost „napravit“ jakékoli problémy, které jsme sami identifikovali.

Ani jedno z toho není život víry. Ani jedno z toho není Boží volání.

Toužím po spiritualitě v našich sborech, která přetéká do energetického zapojení se světem, a po poslání, které hluboce pije ze života Ducha, který je přítomen v každém jednotlivci a každém sboru.

Možná, že v tomto Svatém týdnu, kdy putujeme ke kříži, skrze smrt ke vzkříšení, bychom mohli hlouběji přebývat na průsečíku těchto dvou skutečností.

Co myslíte?

Jon Williams

Jon Williams

Jon Williams je specialista na obsah a design pro digitální média (Senior Digital Media Specialist) v Canadian Baptist Ministries (CBM).

Canadian Baptist Ministries

Canadian Baptist Ministries je globální misijní organizace, která se zavázala sdílet Boží lásku slovem a skutkem. Věříme, že Bůh přináší uzdravení zlomenému světu prostřednictvím místních sborů. 

S více než 140 lety zkušeností jsme viděli, že slova a činy propletené v křesťanském společenství spolupracují, aby svědčily o Boží proměňující milosti. Společně v partnerství se snažíme přinášet naději, uzdravení a usmíření všem lidem.

Naše vize: Rozbitý svět se stal novým.

Naše poslání: Partnerství s místními sbory po celém světě, abychom přinášeli naději, uzdravení a usmíření slovem a skutkem.

Náš rámec partnerství: Pracujeme pouze na pozvání. Pracujeme dle dohody. Zavázali jsme se ke skutečnému partnerství, kde jeden partner není podřízen druhému. Věnujeme se rozvoji udržitelných služeb s našimi partnery, které jim umožní zvýšit jejich dlouhodobou kapacitu.

Jsme také přidruženi k Baptist World Alliance, protože slouží lidem ve více než 200 zemích po celém světě.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry