Misie: 146. Jak používat sociální média pro baptistické sbory

Je váš sbor na sociálních sítích nebo uvažujete o jeho připojení?

Misie: 92. Jak používat sociální média pro baptistické sbory

Misie

Jak používat sociální média pro baptistické sbory

Úvod

Ať je vaše komunikace vždy plná lásky, ochucená solí, abyste věděli, jak všem odpovědět. Koloským 4:6

Vítejte v těchto radách pro používání sociálních médií pro baptistické sbory. Byly napsány tak, aby poskytovaly povzbuzení a vedení k moudrému a vhodnému používání sociálních médií, aby mohly posílit komunitu a dosah vašeho sboru.

Tyto nástroje nám nabízejí nové způsoby, jak sdělovat evangelium a naši cestu víry ve veřejném prostoru – ale také nám připomínají, že jde o veřejný prostor a že zde platí pravidla a etika stejně jako kdekoli jinde.

Sociální média je zastřešující termín používaný k popisu webových stránek a aplikací, které uživatelům umožňují sdílet obsah (to znamená slova, obrázky a webové odkazy) s ostatními a/nebo se zapojit do sociálních sítí.

Nejznámější platformy jsou Facebook, Instagram, Twitter a YouTube, ale tento termín a tyto rady zahrnují také online fóra a blogy a také méně známé aplikace, jako je Pinterest a Flickr.

Zveme a povzbuzujeme baptistické sbory a jejich členy, aby prozkoumali, přijali a využívali tyto zajímavé platformy pro komunikaci a sdílení evangelia.

Při správném používání jsou aplikace sociálních médií účinnými komunikačními nástroji, které sboru jednoznačně prospívají tím, že poskytují online prostor pro rozhovory, širší informování, studium a diskusi o otázkách víry, sboru a společnosti a nabízejí příležitosti k utváření a prohlubování vztahů na místní i globální úrovni.

Sociální média jsou interaktivní, konverzační a otevřená. Děje se tak ve veřejném, nikoli soukromém prostoru, a přestože se to zdá odlišné od tradičních forem písemné komunikace, komentáře na nich jsou trvalé a neseme za ně osobní odpovědnost.

Dobře používaná sociální média jsou prostředkem k zapojení se do interaktivní konverzace s lidmi všech vyznání i bez vyznání.

Vzhledem k rychlému, konverzačnímu stylu sociálních médií je psaní komentářů, kterých můžeme později litovat, běžným úskalím. Právě zde nám dobře slouží slova z Koloským 4, 6. Naše slova musí být vždy plná lásky, abychom i v obtížných situacích uměli dobře odpovědět.

Rady pro správnou praxi

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Galatským 5:22-26

Nabízíme tento návod, abychom povzbudili více lidí v baptistických sborech, aby se zapojili do sociálních médií – a aby je používali efektivně a bezpečně a chápali jak jejich výhody, tak potenciální nebezpečí.

Vezměte prosím na vědomí, že Síť víry má několik kanálů na sociálních médiích a lze je použít jako užitečné zdroje pro vaše vlastní stránky na sociálních médií, pro sdílení všech nejnovějších zpráv a informací ze Sítě víry.

Facebook – https://www.facebook.com/baptiste.cz (stránka Baptisté – Síť víry)

Facebook – https://www.facebook.com/groups/ZPRABAS (Zpravodaj Baptisté – Síť víry)

Facebook – https://www.facebook.com/groups/1023726981112868 (skupina Baptisté – Síť víry)

Facebook – https://www.facebook.com/101747788236526/ (stránka Inspirace a nápady pro nedělni besídku)

Facebook – https://www.facebook.com/groups/669712486940065 (skupina Inspirace a nápady pro nedělní besídku)

Facebook – https://www.facebook.com/Musicalis.cz (stránka MUSICALIS)

Youtube – https://www.youtube.com/c/musicalis

Twitter – https://twitter.com/sitviry

Instagram – https://www.instagram.com/sitviry/

Tyto rady pro používání sociálních médií jsou určeny k podpoře používání sociálních médií a nabízejí osvědčené postupy pro baptistické sbory a jednotlivce, kteří jsou s nimi spojení.

Základní principy

1. Zlaté pravidlo: Pamatujte, že jste zástupcem baptistů – proto je důležité, abyste byli odpovědným vyslancem Krista, sboru a své role v něm. V podstatě jde o to, že pokud byste totéž neřekli nahlas ve své práci, mezi svými přáteli, nebo někjakým velmi velkým nápisem na tričku: „Jsem členem baptistického sboru“, pak to neříkejte online.

Máte-li v rámci svého sboru nějakou známou veřejnou roli, například diakon, vedoucí sborové složky nebo starší, pak když zveřejňujete příspěvek, vystupujete jako zástupce svého sboru. To platí bez ohledu na to, zda zveřejňujete příspěvky ve své oficiální funkci na sborovém účtu nebo na svém osobním účtu – zastupujete svůj sbor a nemůžete se skrývat za prohlášení, která jste učinili na osobních účtech na sociálních sítích. To, co řeknete soukromě (a sociální média zdaleka nejsou soukromým fórem!), se odrazí na vás, na váš sbor a na baptisty obecně.

2. I když se může zdát, že internet má malou nebo žádnou regulaci, veškerý obsah podléhá stejným zákonům, které platí ve ‚skutečném‘ světě. Jste plně zodpovědní za věci, které zveřejníte, a tak se můžete dostat do rozporu se zákony týkajícími se urážky na cti a pomluvy.

3. Existuje internetový Etický kodex chování. Ačkoli se nejedná o exkluzivní seznam, některé konkrétní příklady právně zakázaného chování na sociálních sítích zahrnují: zveřejňování komentářů, obsahu nebo obrázků, které jsou pomlouvačné, pornografické, chráněné, obtěžující, urážlivé nebo jakéhokoli materiálu, který by mohl vytvářet nepřátelské prostředí.

4. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli obsah, který zveřejníte na sociálních sítích, by mohl přitáhnout širší zájem médií – buďte proto připraveni na další publicitu, pozitivní i negativní. Pokud zaznamenáte zájem médií (doufejme kladný zájem, protože jste na platformě sociálních médií zveřejnili nějaké dobré zprávy o místním sborovém životě), pak nás neváhejte kontaktovat sitviry@gmail.com a požádat o radu, pokud máte pocit, že ji potřebujete. Pokud jste zveřejnili něco, co přitahuje negativní zájem médií, můžete se obrátit na stejný kontakt.

5. Sociální média jsou rychlá, a pokud se rozhodnete vstoupit do této arény, zůstávejte v ní přítomní a aktivní – sledujte své výstupy, udržujte je čerstvé a aktuální a pravidelně kontrolujte informace o svém sboru. Snažte se pravidelně zveřejňovat/aktualizovat obsah, abyste povzbudili lidi, aby se zapojili do toho, co zveřejňujete, povzbudili jejich touhu a přiměli je, aby se vraceli číst další obsah.

6. Pokud opravdu chcete vstoupit do sociálních médií a zjistíte, že váš sbor má hodně co říct, pak možná budete chtít prozkoumat aplikace, jako je Hootsuite https://hootsuite.com/, které vám umožní nastavit obsah sociálních médií (na Facebook i Twitter) předem ke zveřejnění v určitou dobu.

Hootsuite je zvláště užitečný nástroj, pokud nemáte čas na každodenní aktualizace, ale chcete tam zůstat pravidelně zapojeni; umožňuje vám plánovat dopředu – zadat modlitby, zprávy a úvahy, abyste je mohli zveřejnit ve stanovený čas. Je to zvláště užitečný nástroj pro plánování aktivit na sociálních sítích, pokud váš sbor pořádá nějakou mini kampaň na konkrétní téma nebo když chcete zveřejňovat modlitby každý adventní nebo postní den atd.

7. Je důležité, abyste oddělili své osobní účty na sociálních sítích od „oficiálních“ sborových účtů.

8. Znovu zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů na platformách sociálních médií. Uvědomte si, že Facebook je obzvláště náchylný (zejména během aktualizací) k resetování nebo vytváření nových možností ochrany soukromí. Na každé platformě jsou zásady a nastavení ochrany osobních údajů, včetně vysvětlení různých úrovní ochrany osobních údajů. Při zveřejňování mějte na paměti, jaký vliv bude mít vaše úroveň soukromí na to, kdo váš příspěvek uvidí – nebo by mohl – vidět.

Co dělat a co ne

Co dělat

• Určete alespoň dva lidi, kteří budou sledovat a spravovat účty na sociálních sítích vašeho sboru. Doporučujeme, aby tam, kde je to možné, mezi tyto ‚správce účtů‘ patřili kazatel a starší. Pokud máte komunikačního mluvčího, byl by přirozenou volbou.

Pamatujte, že kdokoli s přístupem k účtu (účtům) se stává „veřejným hlasem“ vašeho sboru – proto buďte velmi opatrní, abyste si vybrali důvěryhodné osoby, které chápou sílu sociálních médií, dokážou přispívat s moudře a jsou schopny rychle a přiměřeně odpovídat všem komentářům. (Další informace naleznete v části „Co nedělat“).

• Používejte na své stránce na Facebooku etický kodex chování; stanovení toho, co považujete za vhodné chování na Facebooku. Zde je příklad, jak jej lze upravit:

Etický kodex chování

Děkujeme, že jste nás navštívili na Facebooku!
Následuje seznam pokynů pro komentování našich příspěvků – v podstatě vás žádáme, abyste projevili úctu všem uživatelům, zůstali pozitivní a vedli dobré konverzace. Takže:

– Prosíme, zůstaňte u tématu
– Žádné urážlivé výrazy
– Žádné osobní útoky (nepřátelské, hanlivé nebo záměrně urážlivé komentáře vůči konkrétní osobě nebo skupině)
– Neříkejte lidem věci tak, jak byste nechtěli, aby říkali oni vám
– Žádná šikana, zastrašování nebo nenávistné projevy
– Žádné provokace (zveřejňování komentářů, které mají vyvolat rozzlobenou reakci)
– Žádné spamování

• Používejte facebookovou stránku sboru (na rozdíl od osobní), protože bude pak velmi jasné, že jste za sbor, a také vám to umožní lépe řídit vaše výstupy a interakci.

• Respektujte teologická hlediska, se kterými nesouhlasíte. Veřejné nenávistné boje mezi křesťany nejsou nikdy dobré.

• Odpovídejte na dotazy rychle – možná zjistíte, že nováčci ve vaší oblasti hledají místo bohoslužeb. Buďte vstřícní.

• Buďte důvěryhodní, spravedliví a čestní.

• Respektujte soukromí svého sboru. Diskuse o pastorační péči ve vztahu k jednotlivcům je nejen v rozporu s ochranou osobních dat, ale pro kazatele a zaměstnance sboru by se mohla stát disciplinární záležitostí.

• Ujistěte se, že máte souhlas dítěte a písemné povolení jeho rodičů/zákonných zástupců při zveřejňování fotografií dětí na sborových sociálních sítích. Další informace naleznete v části „Používání obrázků dětí“ dále v radách.

• Používejte sociální média ke sdílení dobrých zpráv o sborovém životě a členech vašeho společenství – nejprve si ověřte, že konkrétní osoba/lidi, kterých se to týká, je/jsou rádi, že zpráva o jejich zasnoubení/těhotenství/svatbě/výročí/vyléčení z nemoci atd., bude zveřejněna. Než odešlete příspěvek, zeptejte se sami sebe: ‚Je to můj příběh, který chci vyprávět?‘ A pokud ne, požádejte nejprve o svolení.

• Zveřejňujte nebo sdílejte (na Facebooku) a/nebo retweetujte (na Twitteru) vhodné příběhy, úvahy, modlitby označující klíčové události v křesťanském kalendáři/životě baptistů atd. Všechny příspěvky na facebookové stránce Baptidté – Síť víry a účtu na Twitteru mohou být volně sdíleny a retweetovány.

• Sledujte stránky skupin baptistických sborových komunit na webech, jako je Facebook – dbejte na rychlé odstranění příspěvků ostatních, které jsou viditelně urážlivé, výhružné nebo naznačující šikanu.

• Zůstaňte v právním rámci a uvědomte si problémy se zabezpečením; respektovat zákony o autorských právech, pomluvách a pomluvách a ochraně údajů.

• Mějte na paměti, že to, co zveřejňujete, může být nesprávně interpretováno nebo přečteno: Emoce a postoje je těžké vyjádřit tiskem – buďte proto opatrní, jak věci formulujete.

• Buďte trpěliví. Řím nebyl postaven za jeden den – vybudování čtenářské obce na sociálních sítích nějakou dobu trvá.

• Očekávejte, že se v tom postupem času budete zlepšovat – podívejte se, co ostatní zveřejňují a tweetují, zjistěte, co lidi zajímá, a klidně si podobné věci vyzkoušejte sami.

• Odpočívejte při tom. Užívejte si tuto službu. Je to jen rozhovor a neměla by to být dřina.

Co nedělat:

• Nereagujte cenzurně na každou malou poznámku jen proto, že se vám nelíbí! Rozsuzujte, zda někdo vyjadřuje svůj názor, který vy nebo váš sbor nezastáváte, nebo zda píše urážlivé komentáře.

• Nikdy nepište žádné komentáře, které by mohly být považovány za rasistické, sexistické nebo homofobní, ani se nezapojujte do jakéhokoli jiného chování, které by bylo v křesťanském prostředí považováno za nepřijatelné.

• Nikdy se netolerujete spamy, které jsou záměrně nenávistné. Takové příspěvky odstraňte. (Je užitečné mít na své stránce na Facebooku etický kodex chování, který uvádí typ příspěvků, které budou odstraněny.) Před smazáním je také vhodné ponechat si kopii takového příspěvku.
• Nezanedbávejte širší komunitu, která by mohla mít opravdový zájem o váš sbor nebo nováčky v této oblasti a hledající další místo, kde jsou bohoslužby.

• Nepomlouvejte ani se nezapojujte do rozhovorů o osobních/pastoračních záležitostech, které se přímo týkají jednotlivců. Nemaskujte drby jako ‚modlitební body‘. Pokud to není váš příběh, který byste měli vyprávět, pak ho nevyprávějte. Pamatujte, že existuje zákon o ochraně osobních dat a zabezpečení a že vše zveřejněné online podléhá zákonům o pomluvě.

• Nepouštějte se do verbální agrese prostřednictvím sociálních médií; je to ošklivé a nemá to místo na sociálních sítích provozovaných sborem. Řekl by to Kristus? Ne? Pak to prosím také nepište. Dezinformace můžete opravit, ale udělejte to s grácií. Pamatujte, že lidé mají právo na své názory – ale nemají právo sdílet urážlivé nebo hanlivé názory a komentáře na facebookové stránce vašeho sboru.

• Nečekejte úspěch přes noc – sociální média jsou především o budování vztahů. A to chce čas.

Zabezpečení

Naneštěstí lze sociální média využívat k šikanování, obtěžování, zastrašování nebo k ohrožování děti, mladých lidí a dospělých. Ujistěte se, že vaše online spojení a přátelství neumožňují snadný přístup k ohroženým dětem a dospělým ve vašem sboru.

Například důrazně doporučujeme, pokud je to možné, aby se spojení mezi mladými lidmi a církevními pracovníky vytvářelo pouze na organizační stránce sboru nebo skupiny mládeže, nikoli na osobní stránce.

Zabezpečení a fotografování

Podle zákona o ochraně osobních údajů se organizace musí starat o to, jak pořizují a používají fotografie nebo filmové záběry lidí. To neznamená, že by se nemělo fotografovat nebo že by mělo být zakázáno filmování. Je však třeba dodržovat určité protokoly, aby byly v souladu s právními předpisy a aby nebyly ohroženy děti, mladí lidé a dospělí.

Používání obrázků dětí

Ujistěte se, že jste požádali o svolení dítěte/rodiče/pečovatele před pořizováním fotografií/videí dětí a zajistěte, aby rodič/pečovatel podepsal souhlasné formuláře. I se svolením je vhodné použít spíše skupinové fotografie dětí než jednotlivců. Při popisování fotografií/videí dětí nikdy neuvádějte žádné osobní údaje o nich, včetně jejich jmen.

Používání obrázků dospělých

Vždy nezapomeňte požádat dotyčnou osobu o svolení, než pořídíte a použijete její fotografii, a vysvětlete, jak ji plánujete použít. Uvědomte si, že problémy, jako je domácí zneužívání nebo online zneužívání, mohou znamenat, že jednotlivci nechtějí, aby byly jejich fotografie zveřejněny na veřejné doméně.

Autorská práva

Je důležité, abyste nepoužívali obsah, který podléhá autorským právům. Buďte prosím velmi opatrní při všem, co publikujete – a nikdy nezveřejňujte položky, ke kterým nemáte povolení (např. básně, úryvky z prózy, texty písní/chvalozpěvů).

Pokud chcete publikovat něco, co je chráněno autorským právem, požádejte o písemné (nebo e-mailové) povolení od držitele autorských práv, než to zveřejníte na svých sborových webových stránkách nebo vytisknete ve svém zpravodaji.

Nestahujte obrázky z webu a nepředpokládejte, že to bude v pořádku, téměř jistě nebude. Dobrým místem pro bezplatné obrázky s žádnými nebo malými podmínkami ochrany autorských práv je www.flickr.com.

Vyberte možnost „pokročilé vyhledávání“ a hledejte v části „Obsah s licencí Creative Commons“. Vezměte na vědomí fotografa/umělce, i když se na obrázek nevztahují autorská práva. A samozřejmě si vždy můžete udělat vlastní fotografie.

Další stránky s obrázky, které lze použít stejným způsobem, jsou
https://unsplash.com
http://www.gratisography.com
https://pixabay.com

Nápady, jak začít

• Pokud nemáte sborový web nebo hledáte snadno použitelnou alternativu, odpovědí může být organizační stránka na Facebooku. Taková stránka by mohla být použita k propagaci vašeho sboru, poskytování informací o časech bohoslužeb, akcích atd. a je opravdu snadné ji aktualizovat.

• A pokud máte webové stránky, pamatujte, že Facebook a Twitter mohou být také ve spojení s nimi. Můžete nastavit zdroje sociálních médií tak, aby automaticky přidávaly vaše příspěvky na sociálních sítích na váš web – a také můžete nasměrovat lidi na váš web prostřednictvím vašich příspěvků na sociálních sítích.

• Vstupte na Facebook a Twitter a podávejte zprávy o svých sborových a informačních projektech.

• Zveřejňujte videa svých bohoslužeb na YouTube, aby je mohl vidět každý. Pokud tato videa obsahují obrázky dětí/mladých lidí, ujistěte se, že máte písemný souhlas rodiče/pečovatele.

• Nezapomeňte také, že pokud klip obsahuje jakoukoli hudbu, budete vyžadovat licenci od PRS for Music (prsformusic.com) a přímé povolení od vlastníka autorských práv, pokud skladbu/slova hymny uvedete – ověřte si prosím u CCLI.

• Pomocí aplikace pro sdílení fotografií, jako je Flickr, zveřejněte výběr kvalitních fotografií ze života ve sboru (ujistěte se, že máte písemné povolení rodičů/pečovatelů ke zveřejnění fotografií s dětmi).

• Sdílejte všechny dobré zprávy na Facebooku a Twitteru – a začnete budovat a
sledovat/rozvíjet vztahy.

• Použijte Facebook nebo Twitter k zahájení diskuse o určitém tématu nebo problému ve sboru nebo vašich aktivitách. Pamatujte, že sociální média nabízejí obousměrnou komunikaci (ale buďte připraveni na pozitivní i negativní zpětnou vazbu – a rychle odpovídejte na komentáře a dotazy).

Slovníček pojmů

Obecné pojmy

Aplikace/platformy: Webové stránky a programy ovládané mobilními telefony.

Příspěvek: Tento výraz je proces i produkt sdílení/publikování obsahu pomocí online platforem.
Profil: Veřejná stránka webu sociálních médií.

Sdílení: Proces sdílení stavu, obrázku nebo článku z účtu sociálních médií, který není váš; to se obvykle provádí kliknutím na tlačítko/ikonu „sdílet“. Sdílený obsah se zobrazí všem vašim přátelům.

Specifické podmínky pro Facebook

Přátelství: Proces přidání jednotlivce jako přítele na Facebooku. V závislosti na vašem nastavení a nastavení druhé osoby, být přítel umožňuje oběma stranám vzájemně si prohlížet příspěvky, psát si na časové osy na Facebooku a sdílet odkazy, videa a obrázky.

To se mi líbí (lajk): Proces udělení virtuálního „palce nahoru“ kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ (označeno ikonou „palec nahoru“), což ukazuje, že schvalujete něčí status, obrázek nebo komentář na Facebooku.

V roce 2016 přidal Facebook ke svému tlačítku Líbí se mi nové možnosti: místo toho, aby uživatelé mohli jen lajkovat příspěvky, mohou nyní vyjádřit několik různých pocitů, včetně lásky, překvapení a smutku.

Stránka organizace: Toto je specifický výraz pro Facebook, který popisuje jeden z typů stránek, které Facebook umožňuje svému uživateli vytvořit. Stránka, která je označena jako stránka organizace, má užitečné funkce včetně jednoduchých způsobů, jak může více než jedna osoba sledovat/spravovat/upravovat aktivitu stránky.

Tag: Ve svém příspěvku můžete ‚označit‘ přítele z Facebooku. Označení znamená, že příspěvek/obrázek s nimi nějakým způsobem souvisí – možná proto, že jste vy a oni spolu na fotce nebo jste spolu byli na nějaké akci. Přítel bude upozorněn na označení.

Specifické pojmy pro Twitter:

Hashtagy (#XYZ): Hashtagy jsou způsob označování témat a témat na Twitteru. Můžete například vyhledávat hashtagy, abyste zjistili, zda někteří uživatelé Twitteru mluví na stejné téma, a také je sami použít k přispění do diskuze nebo o události. #sitviry může použit, aby umožnil všem, kteří mají zájem, sledovat tweety o našem portálu Síť víry.

To se mi líbí: Podobně jako lajkování na Facebooku, proces ukazující, že schvalujete něčí tweet. Tlačítko „To se mi líbí“ na Twitteru je označeno ikonou srdce.

Zmínit (@): O někom se můžete ‚zmínit‘ v tweetu tak, že jeho označení umístíte za znak @. Uvedená osoba nebo organizace bude o tweetu informována. Pomocí této funkce můžete upozornit někoho na tweet nebo jednoduše říct, že jste s ním byli v době tweetu (např. „Ve sboru s @sitviry.

Retweet (RT): Toto slovo se používá jako proces, tak i produkt sdílení příspěvku někoho jiného na Twitteru vašim sledujícím/zdroji Twitteru stisknutím tlačítka „retweet“. Retweetovaný příspěvek bude zveřejněn na vašem vlastním Twitteru.

Tweet: Podobně jako stav na Facebooku, máte 140 znaků k předání zprávy. Do tweetů lze přidávat obrázky a videa.

Uživatelské jméno na Twitteru: Podobně jako u svého jména na Facebooku si svoje „označení“ vyberete při vytváření účtu a vždy mu předchází znak @ – a umožňuje lidem komunikovat přímo s vámi.

-kvk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Síť víry