Misie: 160. Dianne a Shane McNary opouštějí po 19 letech Slovensko

Misie: 160. Shane McNary opouští po 19 letech Slovensko

Misie

Shane McNary

Dianne a Shane McNary opouštějí po 19 letech Slovensko

Skoro po 19 letech opouštím Slovensko. Letos v létě máme dva týmy, které budeme pořád hostit a také nějaké další závazky. Do 1. srpna budeme zpět v Arkansasu v USA.

Přijal jsem novou pozici – Koordinátor služby pro nově vytvořené Great Rivers Fellowship. Budeme žít v Arkansasu – blízko Allie McNary, Matthew Taylor McNary a rodiny. Opravdu se těším, až budu sloužit po boku nově jmenovaného koordinátora komunitního zapojení, Brittany Caldwellovou.

Váhal jsem, zda sdílet jakoukoliv oslavu této změny, protože ne všichni, které znám a miluji v mé službě zde na Slovensku a v Čechách, slaví. Ale vězte, že se těším na tuto novou službu, která mě čeká na druhé straně času smutku z odchodu.

Shane McNary

Great Rivers Fellowship

Great Rivers Fellowship je nový region Cooperative Baptist Fellowship, který spojuje jednotlivce, baptistické sbory a partnery v Arkansasu, Louisianě, Mississippi i mimo ně za účelem společné misie a služby.

Great Rivers Fellowship bude v celém regionu pracovat na:

  • Podpoře spolupráce ve sborech prostřednictvím budování vztahů a sdíleného učení
  • Zapojovat mladé baptisty do služby
  • Bojovat s chudobou na venkově prostřednictvím koalice pro rozvoj venkova Cooperative Baptist Fellowship Společně pro naději
  • Podporovat iniciativy v oblasti rasové spravedlnosti
Shane McNary

Shane McNary získal titul magistra teologie v interkulturních studiích na Fuller Theological Seminary a titul Master of Divinity na teologickém semináři George W. Truett na Baylor University.

Shane McNary v souvislosti se jmenováním do role koordinátora projektu řekl, že oceňuje vizi Great Rivers Fellowship povolat koordinátory a že je schopen pracovat po boku vedoucí koordinátorky projektu Caldwellové. “Je to pramen naděje, jehož rozmanitost zkušeností a hluboké znalosti regionu jsou zásadní,” řekl McNary.

„Chci vidět Great Rivers Fellowship začít zdravým způsobem s pevným základem jako společenství sborů, služebných organizací a služebníků, kteří uplatňují vzájemnost a podporu, aby se zapojili do povolání, které všichni máme, být transformační přítomností Krista v našich komunitách.“ řekl McNary. „Dědictví zapojení regionu do koalice Společně pro naději, tlukot otázek spravedlnosti rezonující celým regionem a čest podílet se na péči o podpůrnou síť sborů, kazatrelů a sloužících organizací jsou přítoky Božího Ducha obnovujícího region.

„Nejvíc mě na této pozici zajímá, že Great Rivers Fellowship je na rostoucí hranici spolupráce a spolupráce v životě CBF,“ pokračoval. “Zrození této nové regionální organizace Cooperative Baptist Fellowship je důvodem k oslavě.”

Brittany Caldwellová

Brittany Caldwellová kombinuje touhu pro tuto službu se zkušenostmi z rozvoje komunity, včetně koordinace dobrovolníků, dohledu nad programem a správou rozpočtu. Naposledy sloužila jako vrchní kazatelka baptistického sboru Nobles Chapel v Sims, Severní Karolína. Získala titul Master of Divinity na teologickém semináři George W. Truetta Baylor University.

„Církev potřebuje širokou transformaci, má-li pokračovat v plnění Ježíšova příkazu činit učedníky ze všech národů,“ řekla vedoucí koordinátorky Caldwellová. „V post-COVIDovém, post-křesťanském světě je nesoulad mezi Ježíšovým poselstvím a konkrétním působením jeho následovníků ve světě často nejhlouběji pociťován na hlubokém jihu, kde vedle těch největších boháčů existuje chudoba, jsou zde rozdíly ve zdravotnictví, je zde patriarchát a rasismus, působí zde velká populace evangelikálních křesťanů v národě“.

Caldwellová řekla, že jako žena narozená a vyrostlá v Mississippi se s těmito protiklady setkává znovu a znovu a nyní „v sobě nacházím od Boha touhu putovat s církví hlubokého jihu, abych překlenula propast mezi nasloucháním evangeliu Ježíše a jeho prožívání kreativními a inovativními způsoby.“

„Za tímto účelem,“ řekla, „věřím, že Cooperative Baptist Fellowship se svou obhajobou ženského církevního vedení a důrazem na rozmanitost myšlení a výkladu bude nápomocná v nadcházejících dnech, kdy se církev přesune do nového dne služby.“

Oba koordinátoři mají hluboké kořeny v regionu a skutečně touží po tom, aby dílo Boží vzkvétalo v těchto třech státech. McNary bude pracovat z Arkansasu a Caldwellová z Mississippi.

cbf

Dianne a Shane McNary

Dianne a Shane McNary

Dianne a Shane McNary byli terénní pracovníci Cooperative Baptist Fellowship, kteří sloužili mezi Romy na Slovensku a v Česku. 

Ačkoli jsou Romové největší menšinovou populací v Evropě, zakoušejí diskriminaci ve všech oblastech života – od přijetí do církve až po vzdělání a zaměstnání a přístup ke zdravotní péči. Dianne a Shane cítí, že vztahové partnerství co nejširším způsobem, při zachování zaměření na službu Romům, umožňuje věrnější svědectví o možnosti smíření v Kristu pro roztříštěný svět.

Toto zaměření na vztahová partnerství lze vidět na čtyřech příkladech jejich služby:

  • V Děčíně v České republice Dianne a Shane spolupracovali s několika místními sbory a jednotlivci, aby podpořili začátek nového sboru.
  • Ve slovenské Jelšavě Dianne a Shane nabízejí povzbuzení romským věřícím. Aktivity zahrnují týdenní biblická studia se zaměřením na učednictví a rozvoj vedení. Děje se tak ve spolupráci s místní slovenskou baptistickou církví a YMCA.
  • Ve Vazci na Slovensku Dianne a Shane spolupracují s Jekhem Dromem, a snaží se dosáhnout rozdílu mezi chudými ve své komunitě. Usnadněním krátkodobých misijních týmů se McNary snaží vybudovat pověst Jekha Droma jako přínosu pro svou komunitu prostřednictvím výuky angličtiny v místní škole, poskytováním aktivit pro děti a ženy ve vesnici a podporou komunitního centra, které slouží potřebám celé vesnice. 
  • Ve spolupráci se Světovou baptistickou aliancí a Evropskou baptistickou federací Shane vede úsilí o obhajobu svobody a spravedlnosti v Evropě, na Středním východě a ve Střední Asii.

Prostřednictvím vztahového partnerství Dianne a Shane viděli transformační sílu evangelia v životech romských přátel a viděli, jak se mění celé komunity.

Skupina romských dětí ve Vazci

Děkujeme vám za vaši službu u nás a v novém působení vám oběma přejeme neutuchající radost a Boží pokoj v Jeho službě.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry