Modlitby: 19. Bělorusko

Modleme se za Bělorusko.

Modlitby: Bělorusko

Modlitby

BĚLORUSKO

🙏🏼 Modlete se za dostatek odvahy a statečnosti mluvit Boží slovo svědky Krista.

🙏🏼 Modlete se za misijní práce a misijní službu Běloruské baptistické unie a modlete se za zakládání nových sborů ve městech, kde sbory ještě neexistují.

🙏🏼 Modlete se za nevěřící příbuzné tak, aby je Bůh oslovil a používal je ve službě evangelia.

🙏🏼 Modlete se za službu ve věznicích – aby bylo více možností kázat evangelium v ​​nápravných zařízeních – v polepšovnách, káznicích, vazebních zařízeních a ve vězení.

🙏🏼 Modlete se za volby nových kazatelů pro Běloruskou Baptistickou Unii a regionální sdružení sborů. Běloruská Baptistická Unie bude mít sjezd letos 26. března, kdy bude znovu voleno na následující čtyři roky vedení Běloruského baptistů.

🙏🏼 Modlete se za službu mezi dětmi, teenagery a mladými dospělými. A modlete se za dětský tábor “Pearl” a organizace a plánování mládežnického kongresu, který je naplánován na 25. – 27. srpna, 2022.

🙏🏼 Modlete se za epidemiologickou, politickou a ekonomickou situaci země tak, aby přispěla k evangelizaci.
_
🇧🇾 #PrayerCalendar #baptist #europeanbaptist #belarus

EBF

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry