Modlitby: 26. Připojme se k pomoci a modlitbám za Ukrajinu

Výzva BMS World Mission: Prosíme, připojte k nám v modlitbě, když Ukrajinu zatemnil stín války. 

Modlitby: Připojme se k modlitbám za Ukrajinu

Modlitby

Připojme se k modlitbám
za Ukrajinu

Připojte se k nám v modlitbě za Ukrajinu, když se nad tímto národem roztemnil stín války.

Vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin nařídil poslat vojáky do dvou oblastí na východě Ukrajiny ovládaných rebely, po jejich uznání za nezávislé státy, prosím modlete se za Ukrajinu a za službu pokoje, pomoci, podpory a poskytování útočiště, kterou baptisté v celém tomto regionu provádějí.

Zůstáváme v kontaktu s našimi partnery v Evropské baptistické federaci (EBF), protože pozorně sledujeme eskalaci situace. 

Když jsme hovořili s našimi partnery v této oblasti, kteří poskytují pomoc v Doněcku a Luhansku – regionech obsahujících sporná a okupovaná území, která jsou nejvíce ohrožená ruskými silami – předali nám své žádosti o následující modlitby:

  • Modlete se prosím za baptisty na Ukrajině, modlete se, aby touto zemí a tímto regionem procházel pokoj a abychom společně šli cestou míru
  • Modlete se prosím za Boží ochranu baptistů, kteří slouží a rozdělují pomoc mnoha lidem (a setkávají se s nimi).
  • Modlete se prosím za mírové řešení tohoto osmiletého konfliktu v oblasti Donbasu a za probuzení v srdcích lidí, aby přišli ke Kristu

Jak jsme se dozvěděli od Elijaha Browna, generálního tajemníka Světové baptistické aliance (BWA), národní vedení baptistických církví na Ukrajině se scházelo, aby se modlilo a plánovalo službu bližním. 

Dlouho se připravovali na to, aby se baptistické sbory po celé Ukrajině staly útočišti v případě rozsáhlého vysídlení obyvatel z výchidní části Ukrajiny.

Povzbuzují baptistické sbory v oblasti, aby se zásobily potravinami, benzínem a dalšími nezbytnými věcmi. Takže, jak chaos a zmatek eskaluje, slovy Elijaha Browna, „baptistické sbory by mohly být majáky ve svých komunitách“.

Na jednom z těchto okupovaných území byly baptistické sbory prohlášeny za oficiálně teroristické organizace, stejně jako Unie ukrajinských baptistických církví. 

Více než 40 baptistických modliteben bylo uzavřeno nebo nuceno se skrývat, baptistický zpěvník byl postaven mimo zákon jako „extremistický materiál“, stejně jako Janovo evangelium. 

Jeden z pastorů v okupovaných oblastech řekl BWA, že pronásledování, kterému dnes čelí, je horší než cokoliv, čemu čelili za sovětské vlády.

Přesto, uprostřed těchto výzev, baptisté sloužili v Doněcku a Luhansku. Investovali více než 1,47 milionu liber do pomoci, pomoci a rozvoje komunity. A za posledních pět let v této oblasti založili 25 nových sborů.

S těmito slovy na srdci se prosím připojte k nám v modlitbě, když se nad národem zatemní stín války. 

Pokud se cítíte povoláni dávat dary v době, kdy na Ukrajinu přichází bolest války a jsou zapotřebí finanční prostředky na pomoc, shromažďujeme je v průběhu roku prostřednictvím našeho fondu na obnovu po katastrofě. Budou pomáhat, aby se zabránilo katastrofě, a použijí se vždy, když dojde ke katastrofě.

BMS World Mission

22. února 2022

The Baptist Missionary Society (BMS) je registrovaná v Anglii a Walesu jako charitativní organizace (č. 1174364) a společnost s ručením omezeným (č. 10849689).

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry