Názor: 20. Zneužívání bude pokračovat, pokud bude svoboda potlačována

Na cestě svobodného života v lásce nestačí znát Písmo, nestačí chodit do kostela a nedělní školy, nestačí volit určitým způsobem nebo věřit určitému principu víry nebo se spoléhat na snadný moralismus. 

Názor: 20. Zneužívání bude pokračovat, pokud bude svoboda potlačována

Názor

Zneužívání bude pokračovat, pokud bude svoboda svědomí potlačována

Když jsem vyrůstala, toužila jsem po svobodě. Po svobodě činit svá vlastní rozhodnutí. Po svobodě od mých rodičů. Po svobodě být sama sebou ve světě, který ve skutečnosti neměl rád svéhlavé dívky nebo ženy. 

Když jsem se ptala učitelů Nedělní školy nebo jsem ve svém sboru nebo škole říkala jiný názor, často jsem měl pocit, že jsem jedinou osobou, která hledá odpovědi ve světě a lidech v něm. Myslím, že to obecně znepříjemňovalo život ostatním. Bohužel stále považuji toto nepohodlí za normu. 

Nyní jsem matka tří dětí, je mi něco přes čtyřicet a stále hledám. Stále zkoumám, kdo jsem a jak žiji ve světě jako žena s neutuchajícím smyslem pro zvědavost a touhou po svobodě, která mě pohání. 

Poté, co jsem nedávno dokončila doktorát duchovní služby ve vedení, pokračovala jsem ve studiu Lukášova evangelia, které začalo výzkumem pro mou diplomovou práci. Studovala jsem a testovala, jak vytvořit sexuálně zdravou etiku ve sborech. 

Marie, Ježíšova matka, byla mou průvodkyní v Lukáši 1:26-38, 46-55. Ovlivnila, jak jsem přemýšlela o etice celistvosti a svobody pro všechny lidi, včetně žen a lidí, kteří zažívají méně svobody a více zneužívání. 

Dospěla jsem k závěru, že lidé jsou schopni činit rozhodnutí na základě sexuálně zdravé etiky vyvinuté na základě víry a porozumění Písmu. Všichni máme schopnost ovládat své vlastní tělo. To zvyšuje možnost zdravé volby a hranice a snižuje riziko zahanbení, sebevraždy, sexuálního zneužívání a útoků

V tomto rámci přijímáme a podporujeme svobodu. Jednotlivci zažívají podporu, když se snaží dělat dobrá rozhodnutí a žít život v hojnosti. 

Během fáze realizace mého doktorského titulu jsem se podělila s některými rodiči o to, že si jejich teenageři mohou vyvinout jiné hodnoty a etiku než jejich vlastní. To je v pořádku.

Nechceme z dětí vytvářet dokonalé kopie sebe sama, ale chceme mít velký vliv na naše děti, jak se rozvíjejí a roste jejich vlastní smysl pro identitu. Jelikož dělají tvrdou práci, aby se stali samy sebou, měli bychom jim v temto procesu důvěřovat a doufat, že budeme s nimi spolupracovat.

Svoboda může být děsivá. Pokud nevychováme naše teenagery se svobodou, aby vytvořili svůj vlastní způsob, jak žít svou víru, co budou dělat, kým budou nebo čemu budou věřit, nebude nám to nepříjemné? 

Pokud naše sbory dosud nenazývají ženy kazatelkami a přijímají LGBTQ lidi jako učitele nedělních škol, diakony nebo dokonce kazatele, co se stane, až tyto dveře otevřeme? Tento nezbytný skok víry vyžaduje důvěru v Boha, který nám dává dar svobody a nakonec i dar radosti. 

Lidé, kteří běžně procházejí dveřmi svých místních baptistických sborů, postrádají toto chápání následování Ježíše.

Je důležité pochopit, že proces života ve svobodě se neobejde bez učení a změn. Když uděláme chybu nebo způsobíme škodu, musíme se změnit, abychom věci napravili. 

Můžeme říci, že se omluvíme za škody, které jsme způsobili, a že se změníme, abychom se v budoucnu zlepšili. 

Někdy škoda, kterou způsobíme, není chyba, protože náš záměr byl způsobit škodu, a k nápravě takového zla je potřeba mnohem více. Musíme čelit následkům za škody, které způsobíme.

Takový musí být život Ježíšových následovníků. Svoboda vykročit kupředu s vědomím, že jsme omylní, ale zároveň zodpovědní za naši práci ve světě. 

Učíme se, měníme se, doufáme, že se budeme více podobat Ježíši.

Všimla jsem si, že lidem, kteří běžně procházejí dveřmi svých místních baptistickýchsborů, chybí toto chápání následování Ježíše. Náš samotný život musí odrážet učení Ježíše, který žil životem radikální lásky. 

Žít tímto způsobem není snadné. Vyžaduje to od nás rizika a ostatní se mohou cítit nepříjemně, že stejně jako Ježíš narušujeme status quo. 

Na této cestě svobodného života v lásce nestačí znát Písmo, nestačí chodit do kostela a nedělní školy, nestačí volit určitým způsobem nebo věřit určitému principu víry nebo se spoléhat na snadný moralismus. 

Žít svou víru je to, co se vyžaduje, a výsledkem je růst – dobré ovoce, které přinášíme v našich životech. 

Bohužel mě nepřekvapila nedávná zpráva Guidepost Solutions o zakrývání sexuálního zneužívání dětí a žen ze strany Southern Baptist Convention. Mnoho jejich vůdců zklamalo ženy a děti a nežili svou víru. 

Proč? Proč se tolik lidí dívalo jinam? Proč se tolik lidí snažilo zakrýt vzorce zneužívání? Proč se tolik lidí rozhodlo zneužít a velmi poškodit Boží stvoření? 

Odpověď je o svobodě, nebo o jejím nedostatku. 

Mnoho mužů v mocných pozicích chce hromadit moc pro sebe. Mnoho dalších chce jen zachovat status quo – systém, ve kterém lidem vyhovuje nerovnováha moci, kde jsou obviňováni oběti a omlouváni násilníci. 

Toto zneužívání svobody není součástí Božího plánu. 

Naštěstí Boží svobodu nelze omezit nebo ohraničit na několik vyvolenýchKdyž naše touha po moci odstraňuje Boží svobodu od ostatních, tak hřešíme. Způsobili jsme škodu bližnímu a porušujeme Boží zákony. Musíme přijmout důsledky. 

Pravdou je, že každý máme v sobě sílu činit svá vlastní rozhodnutí, vytvářet si vlastní hranice a žít své životy, když jdeme svou vlastní cestou svatosti.

 Mnoho mužů v mocných pozicích ve sborech, náboženských organizacích a denominacích – dokonce i ti mimo SBC – by byli šťastní, kdyby ženy a děti a další, které naše kultura považuje za bezmocné, tuto pravdu neznali. 

Komplementarismus a kultura čistoty v SBC a jinde spoléhají na to, že tato pravda bude zatemněna. 

Zneužívání bude pokračovat tak dlouho, dokud bude církev jako rukojmí svobody a moci, která je již každému z nás vštěpována. Lidé budou nadále zneužívat a budou zneužíváni, dokud bude svoboda svědomí potlačována. 

Dokud bude svoboda potlačována, budou lidé nadále zneužívat a budou zneužíváni.

Co nás může Marie z Lukášova evangelia naučit o svobodě a moci Boží? 

Marie ve své písni zpívá: „Bůh srazil tyrany z jejich vysokých koní a vytáhl oběti z bahna. Hladovějící chudí usedli k hostině; bezcitní boháči byli ponecháni v chladu.“ (Lukáš 1:52-53).

Bůh, o kterém Marie zpívá, je Bohem svobody, Bohem, který odmítá nespravedlivé rozdělování moci. Když mocní zneužívají slabé, Bůh není spokojen. Ve skutečnosti je Bůh bere za odpovědné, stejně jako nás. 

Marie nás vybízí, abychom byli v těchto věcech na Boží straně. Vidí budoucnost Božího království. Toto Boží království nepovyšuje a nedává veškerou moc bezmocným, ale přivádí nás všechny k rovnosti v moci, což je pravá svoboda. Zoufale potřebujeme tuto naději na svobodu, o které Marie zpívá ve své písni.

Zneužívání bude pokračovat tak dlouho, dokud bude církev rukojmím moci, která je již každému z nás vštěpována. 

Zneužívání bude pokračovat tak dlouho, dokud mocní věří, že je Bůh učinil mocnými a jen pouze je. 

Zneužívání bude pokračovat tak dlouho, dokud budeme popírat, že Bůh, kterému sloužíme, nám dává svobodu. Dokonce i ženám. Zejména ženám, dětem, barevným lidem a LGBTQ lidem. 

Marie je hrdinka pro všechny. Zpívá svou vítěznou píseň a zaujímá své zásadní místo v Božím příběhu. 

Marie nám ukazuje, že víra v tohoto Boha, který vyrovnává podmínky pro všechny, je jen začátkem toho, jak bychom měli všichni reagovat na evangelium. Tato víra vedla Marii k činům a měla by nás vést k činům v žití našich životů – nárokovat si svobodu pro sebe i pro druhé, a volat k odpovědnosti ty, kdo svobodu zneužívají. 

Jsem stále smířenější s tím, že jsem lidem nepohodlná. V této době, kdy jsou ženy – a mnoho dalších – často poškozovány a zbaveny moci, je příjemnější, když jsou ostatní nepříjemní vůči mě a kvůli mé moci a svobodě. Byla mi dána moc, kterou má každý z nás, pokud máme dost odvahy přijmout svou svobodu v Kristu. 

Ať je to s námi jako s Marií. 

JULIA GOLDIE DAY

Baptist News Global

Julia Goldie Day

Julia Goldie Dayová 

Julia Goldie Dayová  je ordinovanou kazatelkou v Cooperative Baptist Fellowship a žije v Memphis, Tenn. Je malířkou a hrdou matkou Jaspera, Baraka a Jillian. Více se o ní dozvíte na jejích webových stránkách.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry