1

TV Slovo: 5. Obrácení a díkůvzdání

Na programu TV Slovo televize Síť víry je nový pořad – kázání bratra kazatele Jana Pospíšila Obrácení a díkůvzdání Izraelského národa.

Kázání Obrácení a díkůvzdání je na programu TV Slovo:

TV Slovo: 5. Obrácení a díkůvzdání

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů