TV Slovo: 5. Obrácení a díkůvzdání

Na programu TV Slovo televize Síť víry je nový pořad – kázání bratra kazatele Jana Pospíšila Obrácení a díkůvzdání Izraelského národa.

var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-1'); player.video_id = 73; player.preset = {"id":7,"name":"TV Slovo","slug":"tv-slovo","icon":"","skin":"default","play-large":true,"rewind":true,"play":true,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":true,"volume":true,"speed":false,"pip":true,"fullscreen":true,"auto_hide":true,"save_player_position":true,"sticky_scroll":true,"hide_youtube":true,"lazy_load_youtube":true,"hide_logo":true,"border_radius":0,"caption_style":"default","caption_background":"#000000","is_locked":false,"created_by":2,"created_at":"2021-03-05 15:03:16","updated_at":"2021-03-05 19:07:41","deleted_at":"","reset_on_end":false,"email_collection":[""],"action_bar":[""],"captions_enabled":false,"sticky_scroll_position":"","cta":[""],"captions":false,"play_video_viewport":false,"watermark":[""],"on_video_end":"","search":[""],"show_time_elapsed":false}; player.chapters = []; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#b13406","logo_width":150}; player.blockAttributes = {"playsInline":true,"mutedPreview":{"enabled":false,"captions":false},"id":73,"src":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GTjak9fAb2A","poster":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/PospisilJ-ObraceniN.png","preset":7,"video_id":"GTjak9fAb2A","visibility":"public","color":"#00b3ff","mutedOverlay":{"enabled":false,"src":"","width":200,"focalPoint":{"x":0.5,"y":0.5}},"mutedOverlayType":"text","mutedOverlayText":"Click to play","mutedOverlayImageWidth":200,"chapters":[],"overlays":[],"tracks":[],"title":"Obr\u00e1cen\u00ed a d\u00edk\u016fvzd\u00e1n\u00ed"}; player.skin = "default"; player.analytics = true; player.automations = true; player.provider = "youtube"; player.video_id = 73; player.provider_video_id = "GTjak9fAb2A"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false}; {"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"Obr\u00e1cen\u00ed a d\u00edk\u016fvzd\u00e1n\u00ed","thumbnailUrl":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/PospisilJ-ObraceniN.png","uploadDate":"2021-03-02T10:07:48+01:00","contentUrl":"\/\/www.youtube.com\/embed\/GTjak9fAb2A?iv_load_policy=3&modestbranding=1&playinline=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"}

Kázání Obrácení a díkůvzdání je na programu TV Slovo:

TV Slovo: 5. Obrácení a díkůvzdání

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů