1

Oznámení: Hlas Sinéad O’Connor (1966 – 2023)

Oznámení: Hlas Sinéad O'Connor (1966 - 2023)

Oznámení

Hlas Sinéad O’Connor

Sinead O'Connor vystupuje v August Hall 7. února 2020 v San Franciscu. (Foto: Tim Mosenfelder/Getty Images)
Sinéad O’Connor vystupuje v August Hall 7. února 2020 v San Franciscu. (Foto: Tim Mosenfelder/Getty Images)

26. července bylo oznámeno, že zemřela Sinéad O’Connor. Umělkyně, která procházela svou vírou, bojem a osobním růstem spolu s námi.

Její album I Do Not Want What I Haven’t Got z roku 1990 bylo prvním CD, které jsem kdy poslouchala. Hned tehdy jsem si Sinéad zamilovala. Jako třináctiletá teenagerka jsem prožívala sílu a emoce jejího hlasu a nádherně bolestných textů písní.

Byla to žena s vlastním rozumem, i když jsem to poznala až později, když jsem byla starší a hledala svůj vlastní hlas. Přesto jsem intuitivně pochopila její hodnotu a krásu a pronikla mi do srdce. Na ten okamžik nikdy nezapomenu.

” Jsem stále naživu pod tímto rubášem”, Julia Goldie Day, 2020, olej na plátně.

Když se na ten okamžik ohlédnu, vidím, že jsem začínala chápat sílu umění a – což je stejně důležité – svou vlastní svobodu.

Sinéad poskytla soundtrack mému životu, mé svobodě. Její syrovou výzvou bylo žít, ptát se, milovat a riskovat.

Stejně jako Sinéad si myslím, že silný smysl pro sebe sama – daný mi Bohem – mě vedl k tomu, že jsem chtěla být svobodná, utvářet kontury svého života. Mít moc nad každým malým, ale pro celek důležitým rozhodnutím. Vyslovit slova do života, položit barvu na plátno a vyprávět příběh, pozvednout hlas v písni, tvořit – to je důsledné. Existuji a jsem silná.

Tato moc a svoboda pochází od Boha. Náš Bůh Stvořitel na počátku nějak stvoří něco z ničeho, stvoří nás. Když tvoříme hudbu, poezii nebo obrazy, děláme totéž – protože v srdci uchováváme své poznání, bolest, hněv, lásku a víru. Můžeme tvořit s Bohem, díky Bohu.

“Sinéad mi poskytla soundtrack k mému životu, k mé svobodě.”

Mít co říct, tvořit, je velmi často výzvou pro nás samotné i pro druhé. Za to, že máme svůj vlastní názor, můžeme zaplatit vysokou cenu, jakou jistě Sinéad během svého života zažila. Mám velké pochopení pro její otevřený boj s duševním zdravím, protože sama mám v rodině problémy s duševním zdravím.

Neuniká mi, že mnoho žen bylo odhozeno a odmítnuto jako nehodnotné na základě obvinění ze špatného duševního zdraví nebo hysterie. Naštěstí měl svět možnost poznat Sinéad prostřednictvím jejího života, hudby a aktivismu.

Ať se neztratí, že to byla statečná žena, bojovnice za svobodu, tvůrkyně a matka.

Mé srdce bude navždy proniknuto jejím uměním. Naučila mě, jak mít svůj vlastní názor, i když mě mnozí odmítali poslouchat, a za to jsem jí vděčná.

Julia Goldie Dayová

Baptist News Global

Julia Goldie Dayová

Julia Goldie Dayová

Julia Goldie Dayová je ordinovanou kazatelkou v rámci Cooperative Baptist Fellowship a žije v Memphisu ve státě Tenn. Je malířkou a hrdou matkou Jaspera, Baraka a Jillian. Více se dozvíte na jejích webových stránkách nebo ji sledujte na sociálních sítích @JuliaGoldieDay.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry