Peče celá ekumena 8. Zdravotníci podpořili samoživitele!

Peče celá ekumena 8. Zdravotníci podpořili samoživitele!

Peče celá ekumena 8. Zdravotníci podpořili samoživitele!

Projekt Peče celá ekumena pro Krajskou nemocnici v Chebu přinesl nečekané gesto zdravotníků:

ZDRAVOTNÍCI PODPOŘILI SAMOŽIVITELE!

Další službu v pomoci rodičům samoživitelům si vzali na starosti zdravotníci Chebské nemocnice!

Zdravotníci z oddělení ARO, JIP a chirurgický JIP mezi sebou udělali sbírku na podporu centra pomoci rodičů samoživitelů Nádech – Cheb.

Celkem se vybralo úžasných 7 400 Kč!

Peníze budou užity v rodinách samoživitelů, na které doléhá stávající pandemická situace největší měrou.

Za tuto super částku, která pomůže potřebným, zdravotníkům Chebské nemocnice děkujeme!

Především pak děkujeme koordinátorce Věře Luhanové, která v nemocnici sbírku iniciovala.

Spolu jsme silnější! Zdravotníci pomáhají a pečují nejen o nemocné!

Milí rodiče samoživitelé, nejste na to sami!

Vaši Ekumeňáci

Peče celá ekumena

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů