Poezie: 13. Modlitba

Poezie: Modlitba

Poezie

Modlitba

Nedělní chvilka poezie

Modlitba

Pane, ať jsi stéblo trávy,
nebo obyčejný list,
prosím dej, ať aspoň trochu umím
ve Tvých vzkazech číst.

Prosím dej ať řeči stromu aspoň trochu rozumím,
ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru,
když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru,
ať mi stačí dohlédnout na obzor,
který jsi mi dal, ať se smířím se vším,
co jsi mi kdy vzal.
A dej mi sílu snášet pokorně,
co změnit nemám sil,
odvahu, abych to nač stačím,
na tomhle světě pozměnil.
A taky prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá.

Jan Skácel

Ke stažení:

“Zkrácená verze” téže myšlenky od Skácela:

Nejedná o autorský text Jana Skácela, o jeho báseň, ale o text modlitby Františka z Assisi tradované v nejrůznějších podobách, kterou Jan Skácel a Petr Ulrych pouze upravili. 

Když ji zpívají Ulrychovi zabrečim si:

vybral Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry