Poezie: 5. Pane, zůstaň s námi, když se připozdívá

Poezie: 5. Pane, zůstaň s námi, když se připozdívá

Poezie

Tisíc let staré verše, které byly modlitbou a voláním duše v úzkosti. Promlouvají k nám i v dnešní době, která je hloubkou krize našeho lidství stejná, jako tehdy.

Přebásněná modlitba sv. Bernarda z Clairvaux, z oddílu Hymny a básnické modlitby, DMC.

Pane, zůstaň s námi, když se připozdívá

Pane, zůstaň s námi,
když se připozdívá.

Večerní světlo obzor zdobí,
o další den jsme konci blíž.
Ve světle nelásky a zloby
ty, Pane, o svých dětech víš.
Dej našim lampám záři svou,
ať ve tmách hříchu nezhasnou.

Pane, zůstaň s námi,
když se připozdívá.

Když houstne kolem soumrak noci,
mráz viny zebe lidský rod,
když smutni jsme a bez pomoci,
ty, Pane, na pomoc nám pojď.
Spása je v tobě jediném.
Kéž s hynoucími nezhynem.

Pane, zůstaň s námi,
když se připozdívá.


Svatý Bernard z Clairvaux

Svatý Bernard z Clairvaux

Svatý Bernard z Clairvaux (1090/1091, hrad Fontaines u Dijonu – 20. srpna 1153, klášter Clairvaux) byl středověký teolog, filosof, myslitel a mystik, důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu.

Narodil se na hradě Fontaines roku 1090 nebo 1091 nedaleko Dijonu jako člen významného šlechtického rodu. Krátce před jeho narozením měla podle legendy Bernardova matka živý sen, že porodí psa s rezavou skvrnkou na hřbetě. Zpovědník jí vyložil sen tak, že porodí syna, který bude jako věrný pes střežit dům boží a štěkat na nepřátele víry.

Bernard opravdu silně tíhl k víře a vyrostl v ctnostného mladíka. Získal vzdělání v klášterní škole a po jejím absolutoriu se rozhodl pro řeholní život. Se třiceti druhy se usadil na otcových statcích v Châtillonu a společně se připravovali na vstup do řehole. Roku 1112 vstoupili do kláštera v Cîteaux. Tehdy nový řád byl roku 1100 schválen papežem Paschalem II. jako plod reformy řádu benediktinského.

Bernard byl průkopníkem kristocentrické mystiky a zbožnosti, která na staletí ovlivnila spiritualitu západního křesťanstva. Jeho teologie ovlivnila katolickou úctu k Ježíšovu srdci, ale i Luthera a Kalvína. Jako kazatele si jej cenil mj. Mistr Jan Hus. Dante nechává Bernarda promlouvat v závěru své Božské komedie, Goethe v závěru Fausta.

Bernard také patří k největším mariologům středověku, bývá označován jako doctor marianus. Připisuje se mu autorství posledního verše antifony Salve Regina a druhé poloviny modlitby Pod ochranu tvou.

Podle Ivo Tretery Bernard z Clairvaux jako intolerantní fanatik, který nikdy neváhal uchylovat se k církevní moci, aby umlčel člověka zastávajícího odlišné názory, v nás přirozeně nemůže vzbuzovat žádné velké sympatie. Na druhé straně by bylo nespravedlivě upírat této nepochybně silné osobnosti významné místo, které jí v dějinách náleží.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry