1

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Politika: 71. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Politika

Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Moje první setkání s pojmem “náboženská křížová výprava” se pravděpodobně datuje do doby, kdy jsem chodil na střední školu. Přesto si nepamatuji, že by se tento termín používal jinak, než když do města přijel Billy Graham.

Jezdil od města k městu a pořádal “křížové výpravy”. Vzpomínám si, jak jsem je sledoval v televizi, v těch dobách “povinně” v kazatelově domě. Graham přijel do Denveru, když jsem byl mladý teenager, a byla to velká událost.

Náš předměstský sbor se do propagace a účasti na křížové výpravě silně zapojil. Nasedli jsme do aut (náš sbor nikdy neměl autobus) a jeli na stadion Bears (dnes známý jako Mile High Stadium), abychom se připojili k dychtivému davu. Ti z nás, kteří rádi zpívali, dorazili dříve, abychom mohli zpívat v mohutném křižáckém sboru pod vedením Cliffa Barrowse. To byla “velká událost”, protože jsme si nacvičili několik slok každé z večerních písní.

Billy Graham na křížové výpravě

Varhaníkem, který sbor doprovázel, byl Don Hustad. S Hustadem jsem se setkal o mnoho let později, když vyučoval na Jižním baptistickém teologickém semináři v Louisville ve státě Ky. Vzpomínám si na něj jako na impozantní postavu. Stál před kaplí Alumni s kapacitou 1 400 míst a vedl tisícovku mužů. Když řekl: “Zpívejte!”, neodvážili jsme se dělat nic jiného. Bylo vidět, že je zvyklý stát v čele křížové výpravy.

Když o tom tak přemýšlím, termín “křížová výprava” se používal proto, že cílem bylo dobýt město pro Krista. Billy Graham přijel do Denveru a do všech ostatních velkých měst, aby si vybojoval zájem o Ježíše. Tento termín se u nás baptistů ujal a slovo “křížová výprava” se často používalo jako náhrada za termín “probuzení”.

Baptisté byli zvyklí pořádat jednotýdenní nebo dvoutýdenní revivaly s evangelizačními kázáními a zpěvy každý večer. Věřte tomu nebo ne, ale když jsem byl dítě, měli jsme každé léto dvoutýdenní biblickou školu. Tehdy jsme věděli, jak se dělá bohoslužba. Z revivalů se staly týdenní křížové výpravy, pak víkendové revivaly, pak víkendové semináře a teď už ani nevím, jestli ještě existují.

Nicméně křížové výpravy jsou stále živé. Ne ty evangelizační s kázáním ohně a síry a živým zpěvem, ale křížové výpravy jako ty z 11. až 13. století. Křesťané byli znepokojeni tím, že muslimové ovládli svatá místa v Ježíšově vlasti. V listopadu 1095 na koncilu v Clermontu vydal papež Urban výzvu západním křesťanům, aby znovu získali Svatou zemi z muslimské moci.

“Nesčetné tisíce lidí bojovaly, umíraly a dokonce i zabíjely pro Ježíše”.

Muži, ženy a dokonce i děti reagovali na tuto výzvu k obraně víry. Ano, v roce 1212 se dokonce konala dětská křížová výprava. Nespočetné tisíce lidí bojovaly, umíraly a dokonce i zabíjely pro Ježíše. Říká se, že náboženská víra je dvousečný meč. Někteří jsou motivováni žít obětavě pro svou víru a jiní jsou motivováni zabíjet, aby svou víru ochránili.

Křížová výprava

Křížové výpravy vytvořily mezi křesťany a muslimy roztržku, která od té doby vře, někdy až do bodu varu. Vzpomeňte si na 11. září a následné zničení Iráku. Křižácká metoda násilí a zabíjení je stále živá. Ve skutečnosti se posunula daleko za vyhlašování války jiným náboženstvím. Kromě muslimů, přistěhovalců, homosexuálů a v podstatě všech, kteří jsou považováni za hříšníky, nyní křesťané útočí na křesťany.

Křížové výpravy Billyho Grahama byly útoky proti ďáblu ve snaze zachránit ztracené duše. Dnešní křesťanské křížové výpravy jsou útokem na “kulturu”.

Nepochybně jste již slyšeli termín “kulturní války”. Dnešní evangelikálové se ocitají v první linii bitvy na ochranu našeho světa (nebo alespoň naší země) před zlem satanské kultury.

“Pro dnešní evangelikální bojovníky je nepřítelem věda, demokraté, přistěhovalci a všichni, kdo žijí ‘netradičním’ životním stylem.”

Když jdete do války nebo na křížovou výpravu, je důležité identifikovat nepřítele. Středověcí bojovníci bojovali proti muslimům, aby získali zpět Svatou zemi. Pro Billyho Grahama byl nepřítelem Satan, který lidem kradl život a radost. Pro dnešní evangelikální křižáky je nepřítelem věda, demokraté, přistěhovalci a všichni, kdo žijí “netradičním” životním stylem (vzpomeňme na LGBTQ a vše, co s tím souvisí).

Bojištěm jsou zasedání školních rad, volební místnosti, jižní hranice a Fox News. Strategií na schůzích školních rad je vyřadit z výuky vše, co by mohlo být použito k indoktrinaci našich dětí, například moderní vědu a historický výzkum. Ve volební místnosti se bojuje proti demokratům, kteří ohrožují naši demokracii. Jižní hranice je přední linií, která brání vstupu bezbožných hord, jež by se mohly stát demokraty, pokud by jim bylo umožněno stát se občany USA.

Evangelikálové na kříýové výpravě v Kongresu.

Stejně jako starověcí křižáci, kteří si oblékali brnění a nasedali na oře, a Billy Graham, který organizoval místní sbory k účasti na celoměstské kampani, se dnešní kulturní bojovníci halí do Písma a americké vlajky a jdou do války. Lidé budou zabiti a nespočet dalších zjizveno, ale taková je cena války.

Zrovna minulý týden jsme byli svědky ukázkového příkladu tohoto postoje, když kongresmanka z Georgie Marjorie Taylorová Greeneová zahájila ofenzívu proti prezidentovi Joe Bidenovi, demokratovi. Na slyšení v Kongresu předložila zvětšenou fotografii nahého Bidenova syna (nikoli Joea Bidena, ale jeho dospělého syna). Nejsem si jistý, čeho tím chtěla dosáhnout, kromě toho, že ho chtěla ztrapnit. Je snad zločin být nahý? I když si myslím, že by mohlo být trestné ukazovat fotky jiných nahých lidí (musím se poradit s právním expertem).

Během slyšení v Kongresu přinesla republikánka Majorie Taylorová Greeneová vizuální pomůcky, aby ukázala informace získané z ukradeného notebooku Huntera Bidena, včetně snímků prezidentova syna, na nichž je nahý a účastní se sexuálních aktů. (Snímek z videa)

Když se podíváme téměř tisíc let zpátky, je zřejmé, že první křižáci udělali obrovskou chybu, když si mysleli, že se Bohu líbí zabíjení tisíců muslimů. Jak s oblibou říká můj přítel: To není Bůh, kterého znám.

Když jsem přemýšlel o Greeneové výstřelku, napadla mě podobná situace s Ježíšem a veřejným zostuzením obviněného hříšníka. Žena byla vyvlečena na ulici a obviněna z toho, že je hříšnice. Když se Ježíše ptali, co s ní mají udělat, odmlčel se, aby pečlivě zvážil svá slova, a pak požádal žalobce, aby se podělili o své osobní svědectví o bezhříšnosti, než ženu odsoudí.

Obvinění měli dost rozumu na to, aby s hanbou odešli. Nevím to jistě, ale mám podezření, že Marjorie Taylorová Greeneová se později večer pochlubila svým úsilím ve Fox News.

“Ježíš nám řekl, že jsme sůl a světlo pro svět, ne napalm a kazetové bomby.”

Ježíš nám řekl, že jsme sůl a světlo pro svět, ne napalm a kazetové bomby. Ježíš nám řekl, že máme druhé milovat, ne je odhalovat, odsuzovat a ničit. Dnešní bojovníci by mohli tvrdit, že Ježíšovi pouze pomáhají oddělovat ovce od kozlů, ale Ježíš nám řekl, že kritériem pro rozlišování je nasytit hladové a dát studenou vodu žíznivým, ne nechat imigranty umírat žízní v arizonské poušti. Ježíš nám řekl, že kritériem je oblékání nahých, a ne vyvěšování jejich fotografií před Kongresem. Řekl nám, že kritériem je uzdravování nemocných, nikoli odepření zdravotního pojištění.

Evangelikální křižáci páchají na církvi stejné nenapravitelné škody jako středověcí křižáci, a tyto škody přetrvávají i po tisíci letech. Stále vidím Ježíše, jak se sklání, čmárá do prachu a kroutí hlavou a říká si: “Co je to s těmi lidmi?”.

TERRY AUSTIN

Baptist News Global

Terry Austin

Terry Profile edit 225x300 1
Terry Austin

Terry Austin  říká, že od prvního dne života byl učen milovat církev. Tuto vášeň prožíval různými způsoby jako kazatel, sborový poradce, autor a kritik. V současné době je spisovatelem a vydavatelem knih na plný úvazek a aktivně se věnuje domácím sborům.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry