Povzbuzení: Adventní přání

Přejeme vám požehnaný adventní čas.

Povzbuzení: Adventní přání 2022

Povzbuzení

Adventní přání

“Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin,
Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.”

Ámos 5, 14, CEP

Adventní přání si můžete stáhnout zde:

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů