Povzbuzení do dnů pandemie: Lukáš 13:34b

Povzbuzení: Lukáš 13:34b

Povzbuzení do dnů pandemie

Povzbuzení si můžete zdarma stáhnout do mobilu nebo poslat svým přátelům a známým.

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů