Protivenství na Gerniku misionářům ze Svaté Heleny 1905

Časopis Betanie otiskl 20. ledna 1905 dopis kazatele svobodné reformované církve evangelické na Svaté Heleně v Rumunsku Petra Kyšky o protivenství, která zažili na misii v české katolické obci Gerniku. Je to jeden z mála dokladů o tom, že svatohelenští evangelíci dělali na Gerniku misii. Zřejmě to bylo z podnětu kazatelské návštěvy z Čech, bratr L. není uveden redakcí plným jménem asi záměrně, aby zřejmě nebyl úřady v Čechách popotahován, kvůli evangelické misii v Banátu. Toleranční patent totiž sice uznal obě evangelická vyznání, ale také stanovil i tresty za získávání proselytů z řad katolíků evangelíky, misie mezi katolíky byla nelegální. Podle reakce Gernických byla tato misie u nich velmi neobvyklá, katolický kněz totiž se svatohelenskými evangelíky h. v. jinak léta dobře spolupracoval, zastupovali se při pohřbech i svatbách a křtinách a tolerovali se. Malý odštěpený sbor svobodné reformované církve evangelické na Svaté Heleně také získával členy z mateřskéhi sboru Evangelické církve h. v. tamtéž, jak se Peter Kyška zmiňuje v první části svého dopisu, což vedlo k velké nevoli evangelického pana faráře, podobně jako v podobných případech v Čechách.

Celý sbor Svobodné evangelické církve reformované nakonec postupně vstoupil do baptistického sboru na Svaté Heleně.

kazatel svobodných reformovaných evangelíků na Svaté Heleně Peter Kyška

Hodnocení: