1

Rádio Síť víry: 7. Snom stíchol getsemanský sad

Rádio Síť víry: Snom ztíchol getsemanský sad

Spevokol baptistického sboru v Bratislavě-Palisády, diriguje Slavo Král, 2019

Klikněte na obrázek níže:

Rádio Síť víry: Snom ztíchol getsemanský sad

Rádio Síť víry můžete poslouchat zde:

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů