Rozhovor: 1. Karen Kirlew – prezidentka Jamajské baptistické unie

Rozhovor s Karen Kirlewovou, prezidentkou Jamajské baptistické unie

Rozhovor: Karen Kirlew - prezidentka Jamajské baptistické unie

V roce 2018 se Karen Kirlewová stala vůbec první prezidentkou Jamajské baptistické unie (JBU). Ačkoli její jmenování vyvolalo určitou opozici kvůli tomu, že je žena, baptistický časopis Jamaica Gleaner (Jamajský sběrač klasů) uvedl, že byla přijata „elektrizujícím uvítáním“ při instalaci prezidentkou na shromáždění JBU, při němž její předchůdce Devon Dick prohlásil:

„Nikdy předtím jsme necítili takové rozechvění, takové nadšení a takové očekávání u nastupujícího prezidenta.“

Nesouhlasné hlasy mi vytvořily prostor pro „neustálé učení“, vysvětluje Karen Kirlewová.

Rozhovor

Povězte nám o svém povolání stát se kazatelkou?

Vyrůstala jsem v baptistickém sboru na Jamajce a účastnila jsem se mnoha aktivit sboru jako dítě, teenager a mladý dospělý. Postupným stárnutím se moje zapojení do služby ve sboru prohlubovalo. Výsledkem bylo, že jsem si více přála dát se k dispozici službě Pánu a zmocnila se mě touha vyjádřit to ve službě Božímu lidu, jinými slovy vzrostla potřeba sloužit Božímu lidu.

V roce 1994 jsem byla požádána tehdejším generálním tajemníkem Jamajské baptistické unie, abych byla součástí akčního týmu BMS (Baptistická misijní společnost) 28:19 Action Team.

Vrátila jsem se v létě 1995 a zjistila jsem, že touha nabídnout se do služby v Církvi byla silnější, než kdykoli předtím. Věděla jsem, že mě Pán volá, abych byla kazatelkou, a nějakou dobu jsem bojovala hluboko uvnitř. Strávila jsem další dva roky vážným přemýšlením o tom, co jsem si myslela, že mi Pán říká.

V roce 1997 jsem se přihlásila na vzdělávání kazatelů a byla jsem úspěšná. Podpora, kterou jsem dostala od svého kazatele Dr. Nevilla Callama, sborové rodiny, rodičů a sourozenců, mě povzbudila a umožnila mi radostně předvídat, co pro mě bude odpověď na Boží volání znamenat.

Byly tam překážky, které jste musela překonat?

Ano, byly tu překážky, které jsem musela překonat. Mezi ně patřily:

»Získání porozumění sociální realitě při službě v životech lidí, zejména těch, kteří dávají charakter svému chování, a o tom, jak lidé hledají své místo, aby mohli reagovat na své vlastní potřeby. Musela jsem najít způsob, jak mám reagovat jako kazatelka.

»Jednání s těmi, kteří nebyli vstřícní, což mi pomohlo vytvořit prostor pro neustálé učení a reflexi a přinutilo mě k novým způsobům myšlení, které mi umožnily dobře slyšet názory a pohledy ostatních.

Jaké konkrétní dary vám Bůh dal pro službu ve sboru?

  • Lásku ke stvořenému řádu
  • Ducha výchovy a péče
  • Pastýřského ducha (jako průvodce, doprovázení)
  • Zaujetí pro celistvost jednotlivce
  • Hlubokou touhu vydávat svědectví ve jménu Božím, ať už slovy nebo životem
  • Horlivý smysl pro pořádek
  • Vždy vidět věci z větší perspektivy než jen z mého pohledu (takže příběh ostatních se stává mým příběhem)

Co byste teď udělala, abyste povzbudila mladší ženy uvažovat o výzvě ke kazatelské službě?

Udělal bych následující:

  • Pomohla bych jim pochopit jejich jedinečnost ženy a umožnit jim, aby se vlastnosti Ducha svatého staly jejich vlastními. Musí pochopit, že jsou stejně jako Duch svatý soucitní a pečující.
  • Povzbudila bych je, aby se milovaly kvůli tomu, kým jsou, a bez jakéhokoli srovnávání s ostatními. Jejich láska ke svému vlastnímu stvoření je projevem jejich lásky k Bohu, který je povolává ke službě.
  • Ujistila bych je o jejich vlastním obdarování a schopnostech. Musí respektovat svou vlastní užitečnost a dívat se na ni ve světle hodnoty, kterou jim Bůh přisuzuje.

Baptists TOGETHER Magazine

Karen Kirlewová

Karen Kirlewová slouží jako kazatelka baptistických sborů v Zátoce sv. Anny (St. Ann´s Bay Circuit) a je prezidentkou JBU (Jamajské baptistické unie).

Ve věku 14 let se stala křesťankou a v letech 1994–5 strávila 10 měsíců v Británii jako člen misijního týmu. Po jejím návratu jí její tehdejší kazatel Dr. Neville Callam, navrhl kazatelskou službu.

Prameny:

Baptists TOGETHER Magazine, Spring 2019, str. 37

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů