Rozhovor: 7. Kazatel Joza Novák o své životní cestě

Video rozhovoru, který se uskutečnil během jeho návštěvy v ČR v roce 2011.

S Jozou Novákem rozmlouvali Slavomila Švehlová a Mgr. Miroslav Franc

Kamera Miroslav Grindler.

Rozhovor: 7. Kazatel Joza Novák o své životní cestě

Rozhovor

Původní titulek Toronto Star: Rev. Joseph Novak; 
kazatel v Československém baptistickém sboru; 
hovoří s panem a paní Johnem Alacovými z Mississauga. 
Alacovi uprchli z Československa v roce 1968. Novák jim pomohl najít oblečení, 
jídlo 
a domov, když dorazili.

Kazatel Joza Novák o své životní cestě

První část rozhovoru s kazatele Jozou Novákem:

var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-1'); player.video_id = 257; player.preset = {"id":7,"name":"TV Slovo","slug":"tv-slovo","icon":"","skin":"default","play-large":true,"rewind":true,"play":true,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":true,"volume":true,"speed":false,"pip":true,"fullscreen":true,"auto_hide":true,"save_player_position":true,"sticky_scroll":true,"hide_youtube":true,"lazy_load_youtube":true,"hide_logo":true,"border_radius":0,"caption_style":"default","caption_background":"#000000","is_locked":false,"created_by":2,"created_at":"2021-03-05 15:03:16","updated_at":"2021-03-05 19:07:41","deleted_at":"","reset_on_end":false,"email_collection":[""],"action_bar":[""],"captions_enabled":false,"sticky_scroll_position":"","cta":[""],"captions":false,"play_video_viewport":false,"watermark":[""],"on_video_end":"","search":[""],"show_time_elapsed":false}; player.chapters = []; player.overlays = [{"startTime":"0:00","endTime":"0:05","text":"Here's a link to click!","link":[],"position":"top-right","color":"#fff","backgroundColor":"#000","opacity":75,"id":"T4sEMYq4YT"}]; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#b13406","logo_width":150}; player.blockAttributes = {"id":257,"src":"https:\/\/youtu.be\/B7z-UtNh2Ok","poster":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN.png","preset":7,"overlays":[{"startTime":"0:00","endTime":"0:05","text":"Here's a link to click!","link":[],"position":"top-right","color":"#fff","backgroundColor":"#000","opacity":75,"id":"T4sEMYq4YT"}],"video_id":"B7z-UtNh2Ok","visibility":"public","color":"#00b3ff","mutedPreview":{"enabled":false,"captions":false},"mutedOverlay":{"enabled":false,"src":"","width":200,"focalPoint":{"x":0.5,"y":0.5}},"mutedOverlayType":"text","mutedOverlayText":"Click to play","mutedOverlayImageWidth":200,"playsInline":true,"chapters":[],"tracks":[],"title":"https:\/\/youtu.be\/B7z-UtNh2Ok"}; player.skin = "default"; player.analytics = true; player.automations = true; player.provider = "youtube"; player.video_id = 257; player.provider_video_id = "B7z-UtNh2Ok"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false}; {"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"https:\/\/youtu.be\/B7z-UtNh2Ok","thumbnailUrl":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN.png","uploadDate":"2023-01-10T15:40:55+01:00","contentUrl":"\/\/www.youtube.com\/embed\/B7z-UtNh2Ok?iv_load_policy=3&modestbranding=1&playinline=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"}

Druhá část rozhovoru s kazatele Jozou Novákem:

var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-2'); player.video_id = 258; player.preset = {"id":7,"name":"TV Slovo","slug":"tv-slovo","icon":"","skin":"default","play-large":true,"rewind":true,"play":true,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":true,"volume":true,"speed":false,"pip":true,"fullscreen":true,"auto_hide":true,"save_player_position":true,"sticky_scroll":true,"hide_youtube":true,"lazy_load_youtube":true,"hide_logo":true,"border_radius":0,"caption_style":"default","caption_background":"#000000","is_locked":false,"created_by":2,"created_at":"2021-03-05 15:03:16","updated_at":"2021-03-05 19:07:41","deleted_at":"","reset_on_end":false,"email_collection":[""],"action_bar":[""],"captions_enabled":false,"sticky_scroll_position":"","cta":[""],"captions":false,"play_video_viewport":false,"watermark":[""],"on_video_end":"","search":[""],"show_time_elapsed":false}; player.chapters = []; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#b13406","logo_width":150}; player.blockAttributes = {"id":258,"src":"https:\/\/youtu.be\/O7jtYhswMno","poster":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN2.png","preset":7,"video_id":"O7jtYhswMno","visibility":"public","color":"#00b3ff","mutedPreview":{"enabled":false,"captions":false},"mutedOverlay":{"enabled":false,"src":"","width":200,"focalPoint":{"x":0.5,"y":0.5}},"mutedOverlayType":"text","mutedOverlayText":"Click to play","mutedOverlayImageWidth":200,"playsInline":true,"chapters":[],"overlays":[],"tracks":[],"title":"https:\/\/youtu.be\/O7jtYhswMno"}; player.skin = "default"; player.analytics = true; player.automations = true; player.provider = "youtube"; player.video_id = 258; player.provider_video_id = "O7jtYhswMno"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false}; {"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"https:\/\/youtu.be\/O7jtYhswMno","thumbnailUrl":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN2.png","uploadDate":"2023-01-10T15:44:02+01:00","contentUrl":"\/\/www.youtube.com\/embed\/O7jtYhswMno?iv_load_policy=3&modestbranding=1&playinline=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"}

Třetí část rozhovoru s kazatele Jozou Novákem:

var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-3'); player.video_id = 259; player.preset = {"id":7,"name":"TV Slovo","slug":"tv-slovo","icon":"","skin":"default","play-large":true,"rewind":true,"play":true,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":true,"volume":true,"speed":false,"pip":true,"fullscreen":true,"auto_hide":true,"save_player_position":true,"sticky_scroll":true,"hide_youtube":true,"lazy_load_youtube":true,"hide_logo":true,"border_radius":0,"caption_style":"default","caption_background":"#000000","is_locked":false,"created_by":2,"created_at":"2021-03-05 15:03:16","updated_at":"2021-03-05 19:07:41","deleted_at":"","reset_on_end":false,"email_collection":[""],"action_bar":[""],"captions_enabled":false,"sticky_scroll_position":"","cta":[""],"captions":false,"play_video_viewport":false,"watermark":[""],"on_video_end":"","search":[""],"show_time_elapsed":false}; player.chapters = []; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#b13406","logo_width":150}; player.blockAttributes = {"id":259,"src":"https:\/\/youtu.be\/qUiRmuYkTjw","poster":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN3.png","preset":7,"video_id":"qUiRmuYkTjw","visibility":"public","color":"#00b3ff","mutedPreview":{"enabled":false,"captions":false},"mutedOverlay":{"enabled":false,"src":"","width":200,"focalPoint":{"x":0.5,"y":0.5}},"mutedOverlayType":"text","mutedOverlayText":"Click to play","mutedOverlayImageWidth":200,"playsInline":true,"chapters":[],"overlays":[],"tracks":[],"title":"https:\/\/youtu.be\/qUiRmuYkTjw"}; player.skin = "default"; player.analytics = true; player.automations = true; player.provider = "youtube"; player.video_id = 259; player.provider_video_id = "qUiRmuYkTjw"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false}; {"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"VideoObject","name":"https:\/\/youtu.be\/qUiRmuYkTjw","thumbnailUrl":"https:\/\/sitviry.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/jozaN3.png","uploadDate":"2023-01-10T15:44:44+01:00","contentUrl":"\/\/www.youtube.com\/embed\/qUiRmuYkTjw?iv_load_policy=3&modestbranding=1&playinline=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"}

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry