1

SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu

SBC: 38. Nejkonzervativnější síly smetly ženy v kazatelské službě ze stolu

SBC

Virginský kazatel Mike Law hovoří na výročním zasedání SBC 2023 v New Orleans.

Antiegalitářské síly na výročním zasedání SBC smetly ženy v kazatelské službě ze stolu

Antiegalitářské síly v Jižní baptistické konvenci s přehledem prosadily svůj záměr vyloučit ženy z jakékoliv kazatelské služby ve sborech SBC.

Potvrdily tak vyloučení největšího sboru denominace a překonaly plamenný evangelizační apel kazatelky, která se sama označila za konzervativnější než většina jižanských baptistických pastorů.

Během dvoudenních událostí přijali delegáti výročního shromáždění SBC v New Orleans ústavní dodatek zakazující ženám sloužit jako kazatelky, přijali dvě rezoluce na stejné téma a potvrdili vyloučení sboru Saddleback v jižní Kalifornii a Baptistického sboru Fern Creek v Kentucky za to, že umožnily ženám sloužit jako kazatelky a kázat.

Přestože delegáti důrazně odmítli nejkonzervativnějšího kandidáta na prezidenta SBC, horlivě potvrdili nejostřejší kroky proti ženám v novodobé historii. Jejich poselství bylo jasné a jednoznačné: Pouze muži se mohou nazývat “pastory” a sloužit jako kazatelé.

“Horlivě potvrdili nejostřejší kroky proti ženám v novodobé historii.”

Boj za vedení církve pouze muži byl podáván jako biblický mandát. Hlavní apologeta tohoto hnutí, prezident teologického semináře Al Mohler, vystoupil dvakrát, aby poskytl teologický základ pro jednání konventu.

Ačkoli většina ordinovaných žen a většina sborů, které ordinují ženy, opustila SBC před 30 lety, v posledních letech zavál v některých sborech SBC nový a nepravděpodobný vítr inkluze. Příkladem je sbor Saddleback, kde zakladatel Rick Warren při studiu Písma nedávno prozřel, že Bůh povolává a používá ke kázání evangelia jak muže, tak ženy.

Linda Barnes Pophamová promlouvá k delegátům výročního zasedání SBC v New Orleans v roce 2023.

Linda Barnes Pophamová, kazatelka sboru Fern Creek Church v Louisville ve státě Ky., je v rámci SBC, kde je počet žen mezi staršími kazateli tak malý, že se o něm nedá mluvit, výjimkou. Mnoho dalších sborů SBC však ženám udělilo titul “pastor” v nových formách – dětský pastor, pastor mládeže, pomocný pastor, misijní pastor.

Aby si SBC zachovala dobrou pověst, nic z toho nyní nebude povoleno.

Delegáti přijali v prvním čtení návrh, který loni předložil virginský kazatel Mike Law a který zakotvuje nový požadavek na členství v ústavě SBC: “Nepotvrdí, nejmenuje ani nezaměstná ženu jako pastora jakéhokoli druhu.” Dodatek musí být ratifikován v dalším hlasování příští rok.

Členy SBC mohou být pouze sbory. Jednotliví baptisté jsou členy místních sborů a k denominaci mají vztah pouze na základě svého členství ve sboru.

Zatímco osud Lawova dodatku byl v uplynulém roce zpochybňován – a vášnivě diskutován -, když se o něm nakonec hlasovalo, zvítězil zvednutím ruky (aklamací). Ačkoli je pro přijetí ústavní změny nutná dvoutřetinová většina, hlasování bylo tak nepřehledné, že jej předsedající bez váhání prohlásil za neplatné. V době tohoto hlasování ve středu odpoledne, druhý den zasedání, se zdálo, že obrovský kongresový sál je zaplněn asi z poloviny.

“Když se nakonec hlasovalo, zvítězil návrh zvednutím ruky.”

Hlasování o potvrzení předchozího rozhodnutí výkonného výboru SBC o vyloučení sborů Saddleback a Fern Creek proběhlo den předtím a bylo provedeno tajným hlasováním. Výsledky těchto oddělených hlasování byly oznámeny až ve středu ráno.

Hlasování nebylo těsné. Fern Creek byl vyloučen 91% většinou. Saddleback byl vyloučen 88% většinou. (Konvent také 96 % většinou vyloučil třetí sbor obviněný z ukrývání známého sexuálního násilníka jako pastora).

Ihned po oznámení hlasování o vyloučení Saddlebacku a Fern Creeku vydali vedoucí představitelé Cooperative Baptist Fellowship prohlášení, ve kterém prohlásili, že nadále podporují ženy ve všech formách služby. CBF vzniklo v roce 1991 jako odštěpenecká skupina od SBC, a to především kvůli otázce žen ve službě, ale také kvůli rozdílným názorům na biblickou autoritu.

Vedoucí představitelé Cooperative Baptist Fellowship vydali prohlášení, v němž prohlašují, že nadále podporují ženy ve všech formách služby.

CBF “hluboce zastává přesvědčení, že Bůh volá ženy na všechna místa vedení a služby v životě sborů a v našem denominačním společenství,” uvedli Paul Baxley, výkonný koordinátor, a Debbie McDanielová, moderátorka. “Věříme, že toto přesvědčení vychází z Písma a je opakovaně potvrzováno působením Ducha svatého, který povolává a obdarovává ženy ke kázání, pastoračnímu vedení a dalším formám služby.

“Sbory, kterým ženy slouží, mají bohatý prospěch z darů, milostí a jedinečného porozumění a zkušeností, které přinášejí do hlásání evangelia, vedení sborů a péče o lidi ve všech obdobích života.”

Vedoucí představitelé CBF uvedli, že jejich společenství sborů má stále “co dělat, aby tato přesvědčení naplňovalo. … Musíme neúnavně směřovat k úplné součinnosti mezi vírou, kterou vyznáváme, a vírou, kterou žijeme. Ježíš pracuje mezi námi, vyzývá nás, povzbuzuje nás a nakonec nás proměňuje, dokud tato synergie krásně neexistuje.”

Na rozdíl od SBC “naším posláním jako baptistického denominačního společenství není dohlížet na činnost sborů; místo toho se snažíme být společenstvím, v němž se sbory a jejich vedoucí učí jeden od druhého, vzájemně se povzbuzují a stávají se nástroji Boží milosti pro druhé jako skutečné kněžství všech věřících,” uvedli Baxley a McDaniel.

Zatímco CBF a Aliance baptistů – další odštěpenecká skupina od SBC – by uvítaly neznámý počet sborů, které nyní SBC opustí, tyto sbory se mohou ocitnout v denominačním bezdomovectví.

Jak CBF, tak Alliance jsou v různé míře mnoha jižními baptisty považovány za “liberální”, protože ani jedna ze skupin nepodporuje biblickou neomylnost, což je základ, na kterém se předchozí schizma v SBC shodovalo.

Ať se stane cokoli, SBC se zmenší.

Mike Law, autor ústavního dodatku SBC, naléhal na jeho přijetí jako na prostředek k vyjasnění a posílení spolupráce v denominaci. To povede k tomu, že nekřesťané, kteří hledají duchovní vedení, najdou pravdu v církvích SBC, řekl.

Bob Bender, pastor na penzi z Colorado Springs ve státě Colorado, však prosil poslance SBC, aby Lawovu rezoluci nepřijímali. “Všichni liberálové už odešli,” řekl a vysvětlil, že jde o boj těch, kteří chtějí, aby jižní baptisté “pochodovali v jednom šiku jako severokorejští vojáci”.

Jižní baptisté se dříve mýlili v otázce otroctví, segregace, “ponořování cizinců” a svěcení “biblicky rozvedených” diakonů, řekl. “Pokud tento návrh přijmeme, historie opět ukáže, že jsme se mýlili.”

MARK WINGFIELD

Baptist News Global

Mark Wingfield

image 1
Mark Wingfield 

Mark Wingfield slouží jako výkonný ředitel a vydavatel Baptist News Global. Je autorem nově vydané knihy Honestly: Telling the Truth About the Bible and Ourselves.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry