Sčítání lidu 2021: Informace pro baptisty

Sčítání lidu 2021: Informace pro baptisty

Sčítání lidu 2021 – Informace pro členy a přátele baptistického hnutí

Na základě informace generálního sekretáře ERC ke sčítání lidu, které proběhne na přelomu března a dubna 2021, upozorňujeme všechny členy, přátele a sympatizanty baptistického hnutí, že mohou podle svých osobních preferencí vyplnit odpověď na nepovinnou otázku po náboženské víře (ve sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“

Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let. Proto zvažte, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, vyplnění i této kolonky.

Český statistický úřad v instrukcích ke kolonce B10 ve sčítacím formuláři ke Sčítání lidu 2021 („Uveďte Vaši náboženskou víru …“) uvádí:

Jak na to?
V otázce „Uveďte Vaši náboženskou víru…“ (v listinném sčítacím formuláři B10) můžete podle svého rozhodnutí uvést údaj o náboženské víře, náboženském směru, hnutí, církvi nebo společnosti, ke které se hlásíte. Uvedení údaje není povinné. Název prosím zapište co nejpřesněji a česky.

V jakém tvaru mám uvést víru, náboženský směr nebo církev, ke které se hlásím?
Vždy uveďte co nejpřesnější název církve, náboženské společnosti, náboženského směru, víry nebo vyznání. Lze uvést jakýkoliv slovní zápis. Například v případě registrovaných církví a náboženských společností lze použít název v souladu s Rejstříkem registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob, jenž je dostupný na webu Ministerstva kultury České republiky http://www3.mkcr.cz/cns_internet.

Mohu uvést i církev, která není registrována?
Můžete uvést jakoukoliv církev nebo víru, ke které se hlásíte. Uveďte její název co nejpřesněji.

Vysvětlivky
Církev nebo náboženská společnost jsou dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry. Bývají založena za účelem vyznávání určité náboženské víry a s tím spojeného shromažďování, bohoslužeb, vyučování a duchovních služeb. Můžete uvést i církev, která není registrována v České republice.”

S ohledem na výše uvedené instrukce ČSÚ ke Sčítání lidu 2021 doporučujeme uvést Vámi preferovanou náboženskou společnost přesně podle oficiálního názvu (viz např. Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností).

V této souvislosti upozorňujeme, že se k baptistickému hnutí v České republice hlásí dvě registrované církve a náboženské společnosti, ze kterých si můžete vybrat dle svých osobních preferencí:

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ

SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ

Samozřejmě můžete uvést i název církve či náboženské společnosti, která NENÍ REGISTROVÁNA v České republice.

Online fáze Sčítání lidu 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí internetových dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo nevyplní formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné sčítání, které vrcholí 11. května.

Mainstream

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů