1

Skutečná láska

(první čtení)

„Hej, Kubíku, podívej!“ vykřikl David.

On a jeho bratr byli prozkoumat místo za dědečkovým domem.

„Podívej se!“

„Kam?“ zeptal se Kubík. „Co vidíš?“  

„Ten pták! Támhle!“

Davidova pozornost byla upřena na ptáčka před nimi na cestě.

„Má zlomené křídlo. Chyťme ho. Vsadím se, že děda mu bude umět pomoci, aby se mu to zahojilo.“ navrhnul Kubík.

„Skvělý nápad.“ odpověděl David.

Chlapci se potichu blížili k ptáčkovi, ale on od nich kulhal pryč. Šlo mu to docela rychle, i přes jeho zranění. Na chvíli se zastavili a ptáček taky.

„Zastav se.“ zašeptal Kubík. „Nech mě něco zkusit.“

Šel pomalými kroky směrem k ptáčkovi a pak rychle vyskočil, aby ho chytil. Ale ptáček najednou roztáhl křídla a odletěl. Kluci byli ohromeni a koukali za ním.

„Ten pták vůbec nebyl zraněný!“ vykřikl David. „Tak proč se tak choval?“

Když se vrátili domů, Kubík s Davidem vyprávěli dědečkovi o tom ptáčkovi. Děda přikývl.

„Někteří ptáci takto chrání svá mláďata.“ řekl.

„Když se dostanete příliš blízko hnízda, samička předstírá, že je zraněná, aby odvedla nepřítele pryč. Potom, když je nepřítel už daleko, ona odletí pryč do bezpečí.“.

„Myslíš, že by ta samička kvůli tomu i zemřela?“ zeptal se David.

„Je to docela možné.“ odpověděl dědeček.

„Páni!“ vykřikl Jarek. „Samička je ochotná riskovat svůj život pro své děti!“

Děda přikývl. „To je skutečná láska, ne?

Připomíná mi to, co Pán Ježíš udělal pro nás.“ řekl. „On neměl jenom pro nás riskovat svůj život, On za nás skutečně svůj život dal. On zemřel, abychom mohli mít věčný život.“

Děda se usmál. „Získáme tento život, když Pána Ježíše přijmeme jako svého Spasitele, jako svého Zachránce.“ dodal.

A co ty?

Dokážeš si představit někoho, kdo tě miluje natolik, aby za tebe dal svůj život? Přesně tak tě miluje Pán Ježíš. Zemřel, aby přijal trest za tvé hříchy a tebe zachránil. Nikdo tě nemiluje víc než On.

-šk-

z časopisu Vrabčáci a vlaštovky 9/2014