Slovíčko pro děti: 3. Beránek bez viny

Milé děti,

na této stránce našeho březnového Slovíčka vidíte krásného beránka a v písničce pro domácí zpívání najdete další ovečky a jehňátka. Jestlipak víte, že Beránek Boží je velmi staré a rozšířené označení pro Pána Ježíše? On je pro nás beránkem, který se jako Boží Syn obětoval kvůli všem lidem za odpuštění našich hříchů. Toto krásné a pravdivé přirovnání pochází z Janova evangelia, kde se píše, že Jan Křtitel, když uviděl Pána Ježíše, pravil: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“.

Už za měsíc, na začátku dubna, budou nejstarší a nejdůležitější svátky – Velikonoce. Slavíme je vždycky na jaře. Někdy v březnu, někdy v dubnu. Proč to není každý rok stejné? Podle čeho se řídí, kdy Velikonoce jsou? Je to už od starozákonních časů vždycky závěr týdne po prvním jarním úplňku.

A proč souvisí beránek s Velikonocemi? Velikonoce mají svůj původ v jarním svátku izraelského národa pastýřů. Jejich obživou byla stáda ovcí a koz. A tak při jarním svátku, kdy se vydávali na jiné pastviny, obětovali beránka jako připomínku toho, jak vyšli z egyptského otroctví, pekli ho na ohni, společně ho jedli a asi také poskakovali či přeskakovali. Neboť staré hebrejské pojmenovaní tohoto svátku zní pesach, to znamená „přeskočení“. Ale my mu říkáme Hod beránka.

Velikonoce slavíme proto, že Pán Ježíš byl o tomto svátku ukřižován a vzkříšen. My už víme, že Pán Ježíš byl ukřižován za naše viny a vzkříšen pro naši záchranu. Pán Ježíš ale také řekl, že je dobrým pastýřem, a že my jsme jeho ovečky, když ho poslušně následujeme. Proto najdete v dnešním domácím zpívání i ovečky a neposlušná jehňátka.

A tak věříme, že Pán Ježíš Kristus jako Beránek Boží zemřel na kříži za naše viny. Ale Pán Bůh ho třetí den vzkřísil a On žije. A nyní nás jako dobrý pastýř vede, má nás moc rád a stará se o nás. Věříme, že jeho vzkříšení je nadějí nejenom pro nás, ale i pro celý náš svět.

Přeji vám hezké počteníčko a krásné březnové dny                            

 váš Štěpa

Slovíčko pro děti má pro vás dárek

Beránka si můžete stáhnout a vybarvit:

Další inspirace a nápady pro děti doma i v nedělní besídce můžete najít v rubrice Nedělní škola nebo ve facebookové skupině Inspirace a nápady pro nedělní besídku.