1

Slovíčko: 15. Vánoce už jsou tady!

Vánoční slovíčko pro děti od Elišky Hrůzové.

Slovíčko: 15. Vánoce už jsou tady!

Slovíčko

Vánoce už jsou tady!

Milé děti,

tak už jsme se konečně dočkali! Vánoce jsou tady! Vánoce – to je čas radosti, čas, kdy se snaží být k sobě lidé hodní a snaží se svým milým dokázat, jak moc je mají rádi. Ale to čekání, kdy konečně přijdou. To je velice dlouhé. Maminky pečou výborné cukroví, tatínkové se snaží, aby stromeček stál rovně. Všichni se snaží, aby bylo všechno dobře připravené. My, děti, pomáháme, kde se dá – a někdy trošku zlobíme, viďte? 😉  Jenomže co naplat – Vánoce pořád ne a ne přijít.     

Čekání na Vánoce je dlouhé a říkáme mu Advent. To je doba, která začíná první adventní nedělí a trvá čtyři neděle.

O Adventu se všichni na Vánoce připravujeme. Ale ne jenom, aby bylo doma všechno nachystané, ale připravujeme i svá srdíčka, aby byla čistá a aby se těšila na oslavu narozenin Pána Ježíše.

Prosíme o odpuštění toho, co jsme udělali špatného, napravujeme, co se dá napravit, poprosíme za odpuštění ty, komu jsme ublížili, snažíme se dělat dobré věci, pomáhat, být hodní a dobře se učit ve škole, čteme si Bibli a také zpíváme písničky o Pánu Ježíši. 

Jedna malá holčička přemýšlela o tom, co udělat dobrého pro někoho, aby měl z toho Pán Ježíš radost. A vzpomněla si, že v jejich domě žije stará babička, která nemá nikoho a je celé dny sama. Poprosila maminku, a když spolu pekly cukroví, myslely i na babičku a přichystaly jí krabičku s těmi nejlepšími dobrotami.

Na Štědrý den, než šly do shromáždění na dětský program, zašly s maminkou za babičkou a popřály jí krásné Vánoce a předaly jí dobroty. Babička byla dojatá a štěstím plakala. Holčička i maminka byly také šťastné a u stromečku při rozbalování dárků věděly, že se někdo docela blízko raduje s nimi a je spokojený.

Toto vánoční číslo je plné oveček. Ovečky jsou hodné a poslušné. Poslouchají svého Pastýře – chodí s ním, dělají to, co On chce a nikomu neubližují. Buďme také tak poslušní. Naším Pastýřem je Pán Ježíš. Snažme se, abychom Mu dělali radost. Tím, jak žijeme, mluvíme a jak se chováme k druhým lidem.

Poslouchejme Ho, co nám říká v Bibli a podle toho se chovejme. Buďme na všechny hodní nejen o Vánocích, ale po celý rok, každý den. A lidé kolem nás pak budou mít Vánoce celý rok. A to je přeci krásné, slavit Vánoce po celý rok, že? ☺

Přeji Vám nádherné a požehnané prožití vánočních svátků, 

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů