Sociální pomoc: 124. Starost o chudé by měla zahrnovat mnoho forem strádání

Sociální pomoc: 121. Starost o chudé by měla zahrnovat mnoho forem strádání

Sociální pomoc

Starost o chudé by měla zahrnovat mnoho forem strádání, říká vědec z Baptist Seminary of Kentucky

Křesťané jsou povoláni k tomu, aby prokázali „přednostní volbu pro chudé“, a to podle teologa a misiologa Amose Yonga znamená řešit různé druhy sociálního vyloučení, které lidi sužují.

“Chudý není jen ekonomicky chudý,” řekl Yong, děkan a profesor na Fullerově teologickém semináři v Pasadeně v Kalifornii. “Chudý zahrnuje dimenze celého člověka. Kromě toho, že lidé zažívají ekonomickou chudobu, mohou být chudí v duchovních, sociálních a fyzických aspektech svého života.

Amos Yong

Yong přednesl přednášky na baptistickém semináři Baptist Seminary of Kentucky (dále jen BSK) v E. Glenn Hinson Lectures, které se konaly v pondělí 6. března 2023 v Baptistickém sboru sv. Štěpána v Louisville. Jeho dvě přednášky nesly název “Christian Witness to/with Others in the 2020s: Apostolic Soundings Then & Now”(„Křesťanský svědek druhým/s druhými ve dvacátých letech 21. století: Apoštolské ozvěny tehdy a nyní“). Zkoumal toto téma z pohledu Lukášova evangelia a Skutků apoštolů.

Chlapec krmí svou sestru ve slumu na předměstí Islámábádu 30. března. Světová banka a světoví věřící se spojili, aby do roku 2030 ukončili extrémní chudobu na celém světě. (Foto CNS/Caren Firouz, Reuters) Viz WASHINGTON LETTER 10. dubna 2015.

Lukáš, jak poznamenal, „rezonuje s těmi, kteří se ocitli na spodní straně dějin nebo na okraji společnosti“. Jak v kulturní situaci Ježíšovy éry, tak v moderní době má útlak často kořeny ve společenských normách, řekl Yong.

„Součástí práva utlačovaných na svobodu tedy musí být společenský rozměr,“ vysvětlil. “Musí zahrnovat transformaci a odstranění společenských předsudků, diskriminace, předsudků, domněnek a konvencí.”

Yong řekl, že Lukášovo evangelium „obrací socioekonomický svět vzhůru nohama“. Důraz na odpuštění hříchů a odpuštění dluhů se nachází v celém Lukášovi, poznamenal, a zdůraznil, že ani jeden typ odpuštění není pro lidi přirozený.

“Ale je to součást vize evangelia, která nás vyzývá, abychom si představili něco nemožného,” řekl. “Odpuštění našich hříchů, přátelé, je nemožné jinak než skrze Ježíše Krista. Proč by mělo být odpuštění dluhů snadné?” dodal.

Ve své přednášce o Skutcích Yong řekl, že důraz této knihy na svědectví je úzce spojen s mocí Ducha svatého.

„Duch svatý zmocňuje apoštoly, aby vydávali svědectví v různých kontextech, ve kterých se nacházejí,“ řekl. “Moc se proto spojuje se svědectvím a posláním.”

Připustil však, že moderní křesťanská misie se příliš často podílí na “pozemských formách moci”. Je spjata s mocí spojenou s rasismem, třídním přístupem, handicapem a patriarchátem, stejně jako s mocí severoamerické a evropské civilizace, kolonialismem a bělošstvím.

“Tyto formy moci podkopaly schopnost věřících vydávat svědectví o Kristově jménu.”

„Tyto formy moci podkopaly schopnost věřících vydávat svědectví o jménu Krista,“ prohlásil.

Yong řekl, že nechce snižovat „důležité aspekty toho, jak bylo Kristovo jméno přeneseno až na konec světa, částečně prostřednictvím křesťanů, ztělesněním a dokonce provedením textů, jako jsou tyto (ve Skutcích). 

Přesto označil za „nezodpovědné“ neuznat, že křesťanská misie se mísila s utlačovatelskými silami.

Takové zneužívání moci nebylo v rané církvi, jak je popsáno ve Skutcích 2, známo, řekl Yong. “Stěhovali se z domu do domu, sdíleli se a měli společné věci napříč jazyky, etniky a kulturami.”

Yong sice připouští, že tato idylická zkušenost netrvala příliš dlouho, nicméně poskytuje užitečné poučení pro dnešek.

“Věřím, že pozvánkou pro nás dnes je představit si křesťanský život, křesťanské svědectví a křesťanskou misii s druhými, vně i uvnitř, což znamená, že hranice mezi námi a jimi musí být prostupné. Musí být takové, aby umožňovaly pohyb, pohyb myšlenek, víry nebo praxe a také závazků.”

Takováto hnutí je třeba udržovat napříč geografií i časem, řekl Yong. Vysvětlil, že ve Skutcích apoštolů se k Ježíšovu příkazu šířit evangelium “až na konec země” připojuje Petrovo prohlášení, že příslib Ducha svatého je určen “tobě, tvým dětem a všem, kdo jsou daleko”.

“Všichni, kteří jsou daleko” je odkaz na budoucí generace, vysvětlil a řekl, že když přemýšlí o zaslíbení Ducha svatého pro své vlastní potomky, přemýšlí o vztahu křesťanské misie k životnímu prostředí.

“Přemýšlím o křesťanském životě a křesťanské věrnosti a o tom, co to znamená pro způsoby, jakými obýváme naši planetu, jak o ni pečujeme a jak svědčíme o díle vzkříšeného Krista v souvislosti s obýváním tohoto pozemského domova, který všichni sdílíme.”

Pat Cole

Baptist News Global

Pat Cole

Pat Cole

Zkušený denominační komunikátor Pat Cole byl s účinností od 15. srpna 2022 jmenován ředitelem pro rozvoj na Baptistickém semináři v Kentucky.

Cole pracuje po boku prezidenta BSK Davida Cassadyho na podpoře komunikace semináře a iniciativ rozvoje fondů. 

„Jsme nadšeni, že se do našeho týmu připojil někdo s Patovými neuvěřitelnými dovednostmi a hlubokými zkušenostmi. Bude hrát klíčovou roli při pomoci BSK sdílet náš příběh a pokračovat v růstu naší komunity,“ vysvětlil prezident Cassady.

Předtím sloužil 16 let v národním štábu Presbyterian Church (USA) v Louisville. Většinu svého času tam poskytoval komunikační podporu pro úsilí o rozvoj fondu PC (USA).

Cole také pracoval pro dvě instituce vyššího vzdělávání, University of Louisville a Southern Baptist Theological Seminary, a byl zaměstnancem dvou novin, Western Recorder, zpravodajského časopisu Kentucky Baptist Convention a Elizabethton (Tennessee ) Star. Má tituly z East Tennessee State University, Southern Seminary a Webster University.

On a jeho manželka Janet jsou dlouholetými členy baptistického sboru Crescent Hill v Louisville.

Baptist Seminary of Kentucky je rostoucí seminář s přítomností v kampusech Simmons College of Kentucky (HBCU) a Georgetown College. Seminář akreditovaný ATS také nabízí účast na všech programech a kurzech online. Seminář je přidružen ke Cooperative Baptist Fellowship a National Baptist Convention of America International, Inc.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry