Soutěž: Poznáte studenty Baptistického teologického semináře v roce 1926?

Soutěž: Studenti Baptistického teologického semináře v roce 1926

Soutěž

Studenti Baptistického teologického semináře v roce 1926

Poznáte studenty Baptistického teologického semináře na fotografii z roku 1926?

Na fotografii z roku 1926 jsou sedící zleva Dr. Jindřich Procházka, ředitel Baptistického teologického semináře v Praze, Dr. W. O. Lewis, tajemník BWA, absolvent semináře a vzadu je šest nových studentů semináře.

Poznáte, kdo je absolvent semináře a kdo jsou stojící noví studenti?

Pokud znáte jejich jména, můžete je zaslat na e-mail sitviry@gmail.com nebo můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů a napsat své odpovědi tam.

Štěpán Křivánek