Střípky z historie: Šíření baptistů na Rusínsku 1923

Na Rusínsku začala na počátku nové republiky Československé zahájena baptistická práce. O baptistech proto přinesly informace i Pražské maďarské noviny v Užgorodě.

Střípky z historie: Šíření baptistů na Rusínsku 1923

Střípky z historie

noviny Prágai Magyar Hírlap (Pražské maďarské noviny)

Šíření baptistů na Rusínsku

V malém Rusínsku, v této skutečně zvláštní vlasti „zvláštních podmínek“, je mezi lidmi téměř stejné rozdělení jako v politické prostředí. Počet nových náboženství, které se množí jako houby po dešti, téměř dosáhl počtu deformovaných politických stran. Kromě učení metodistů, pietistů, sabatářů a pravoslavných se zde tedy šíří i baptistické náboženství.

Věřící v křest dospělých jsou na vzestupu, zejména v regionech, jejichž populace jsou rozčarovány učením schizmatických „apoštolů“, kteří šíří myšlenku ničení a loupeže. 

V poslední době však počet baptistů v jižních částech Beregvárské župy osídlených Maďary roste. Ve vodách Latorcy došlo v poslední době k velkým křtům.

Baptisté nyní staví kostel ve vesnici Nagydobrony. Hlavním patronem stavby byl baptista János Kiss F., který dal všechny své peníze na účely stavby kostela. 

János F. Kiss pracoval roky v uhelném dole v Americe, kde za tunu dodaného uhlí dostal 42 centů. Během jeho nepřítomnosti se její žena mezitím stala baptistkou a „obrátila“ svého vracejícího se manžela. 

Za tímto účelem se János Kiss F. – aby vybudoval kostel pro své nové náboženství – vrátil na další dva roky do Ameriky a pracoval ve dne v noci v hlubinách dolů životem kopajícího horníka. 

Nakonec přinesl domů potřebné peníze a nyní se v Nagydobrony staví kostel pro baptistické věřící v Pána.

Kostel staví architekt Tamás (Tvároska) Mihály, známý rusínský spisovatel povídek.

Baptistická modlitebna v Nagydobrony. Dnes se používá jako knihovna.


Zdroj:

noviny Prágai Magyar Hírlap (Pražské maďarské noviny), 1923, II. ročník, číslo 175 str. 328

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů