Střípky z historie: Baptistický křest v Mukačevu 1912

V Budapešťských novinách vyšla o křtu v Mukačevu jen krátká zpráva.

Střípky z historie: Baptistický křest v Mukačevu 1912

Střípky z historie

Baptistický křest v Latorcánu


Včera, jak nám píšou, byl zajímavý křest v Mukačevu. Zvědavý dav se shromáždil na obou březích řeky Latorcy, kam slavnostním průvodem pochodovali baptisté z Mukačeva. 

Dvanáct bíle oblečených věřících bylo doprovázeno k řece, byla to směsice synů a dcer, ale byla mezi nimi byla i sedmdesátiletá matka. 

Na břehu pronesl budapešťský vůdce baptistů řeč a poté vedl nové věřící jednoho po druhém do řeky a ponořil je pod vodu. Tím obřad skončil.

Mapa Mukačeva s řekou Latorcou, kde byl proveden baptistický křest

Zdroj:

noviny Budapesti Hirlap (Budapešťský zpravodaj), 30. května 1912, č. 127, str. 14.

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů