Střípky z historie: Projev Josefa Novotného na Světovém kongresu ve Stockholmu 1923

Myšlenky z projevu Josefa Novotného na Světovém baptistickém kongresu ve Stockholmu 1923

Střípky z historie: Projev Josefa Novotného na Světovém kongresu ve Stockholmu 1923

Střípky z historie

Projev Josefa Novotného na Světovém baptistickém kongresu ve Stockholmu 1923

Švédsko není v Československu neznámé. Když byli naši předkové ještě v habsburském útlaku, byli nuceni opustit zemi a odejít do zahraničí. Největší z našich tehdejších mužů, Komenský, byl pozván Švédskem, aby k nim přišel.

A přesvědčil Švédy, aby nám přišli pomoci. Podařilo se jim alespoň zachránit poklady našich muzeí. Slavný gotický kodex z osmého století s dalšími poklady byl odvezen do Švédska a pro nás a lidstvo zachráněn před vandalskými jezuity. Můžeme zde tedy vidět mnoho cenných českých rukopisů – mezi nimi vzácný originální dopis napsaný Husem.

Pokud jde o kongres, oceňujeme hlavně skvělou příležitost vidět tolik přátel a poznat nové. Domů jdeme bohatší, než jsme přišli.

Přišli jsme, abychom řekli, co dokáže svoboda a co jsme v naší zemi udělali.

Náš prezident kdysi řekl: „Jediným lékem na malou svobodu je větší svoboda.“ Dejte člověku svobodu a on si brzy přeje víc.

Tak učinili i Čechoslováci. Když získali politickou svobodu, brzy chtěli větší a vyšší svobodu, náboženskou svobodu; a to nejen zapsanou v zákoně, ale v individuálním lidském srdci.

A dnes v Československu zvítězil baptistický princip svobody.

Přišli jsme na toto skvělé shromáždění, abychom se učili od jiných baptistických orgánů, ale přišli jsme také s vlastní typickou československou baptistickou kulturou, kterou jsme pokorně dali k dispozici našemu společnému baptistickému světovému ideálu, pro který všichni pracujeme.

Bůh žehnej tomuto kongresu, aby to mohla být historická událost!

Josef Novotný, Praha.

Zdroj:

časopis MISSIONS, listopad 1923, str. 613

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů