Střípky z historie: 31. Jak budou vypadat naše kostely, až pochopíme důležitost práce s mládeží

Při stavbách našich modliteben se jednalo především o to, abychom se přizpůsobili katolickému názoru na posvátnost bohoslužebného shromaždiště.

Střípky z historie: 33. Jak budou vypadat naše kostely, až pochopíme důležitost práce s mládeží

Střípky z historie

Jak budou vypadat naše kostely,
až pochopíme důležitost práce s mládeží

V červnovém čísle časopisu Nedělní besídka pak vyšel slíbený článek Ing. A. Novotného z Královských Vinohrad, který z odborného hlediska posoudil americké plány a uvedl vlastní návrh na zjednodušení stavby tak, aby vyhovoval finančním možnostem českých sborů a malým českým poměrům:

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů