Střípky z historie: Počátky baptistické práce v Mukačevu 1899

Střípky z historie: Počátky baptistické práce v Mukačevu 1899

Střípky z historie

Počátky baptistické práce v Mukačevu

Výňatek ze zprávy Jenő Menyhért Stumpfa (1878-1929) o misijních začátcích baptistické práce v Mukačevu na podkarpatské Rusi z roku 1899.


V listopadu 1897 jsem se v Sátoraljaújhely dozvěděl pravdu a v červnu následujícího roku jsem byl pokřtěn ponořením. Bylo mi tenkrát 19 let. 

Jedinou touhou mého srdce bylo vzít pravdu, kterou jsem získal, do svého rodného města. Ale nešlo to snadno, Satan proti mně použil všechny prostředky. Nejvíc bolelo, když z mé matky udělal také nepřítele, která jako „dobrý“ římský katolík pracovala s „růžencem“. 

Pán byl však silnější a sotva uplynulo půl roku, kromě mé matky získali ještě dva mladí muži biblický křest. Pak jsem se přestěhoval domů (do Munkácsu – Mukačeva), pronajal si pokoj a vybavil ho lavicemi a kazatelnou. 

Ale kněží ovlivnili lidi natolik, že se nikdo neodvážil přijít do naší modlitebny. Pozval jsem proto děti hrající si na ulici, kterým jsem dal krásné biblické obrázky, a poté je naučil biblický verš.

To však trvalo krátce, protože vychovatelé náboženství a učitelé přesvědčovali rodiče, aby jim zakázali chodit do modlitebny. Navzdory tomu se naší vánoční slavnosti zúčastnilo 25 dětí, z nichž několik konvertovalo. Z jedné rodiny to bylo pět dětí, z toho 4 byly starší a zůstal jen 3letý chlapec jménem Sándorka. Rodiče se ho snažili ovlivnit, vyděsili ho takto:

„Nechoď tam, chlapečku, protože tam je uctíván ďábel.“
„To není pravda,“ řekl malý chlapec, „protože pak bychom zpívali:‚ Děti, pojďte, postavíme se před ďábla. ‘
„Jak jsi zpíval?“
– „Děti, pojďte, budeme stát před Ježíšem.“
A zavolal své rodiče, aby je také poslouchali. Přišli také rodiče, kteří se o tom přesvědčili, a brzy se zapsali do našeho sboru.

V této době jsem byl zaměstnán u Britské a zahraniční biblické společnosti. Moji nepřátelé nahlásili společnosti, že jsem vyvolával v lidech horečnaté stavy. Proto jsem byl převeden do Békésu, kde jsem se naučil mnoho dobrého a krásného.

Abych nepřerušil započatou práci, odcestoval jsem do Budapešti, kde jsem požádal bratry Attilu Csopjáka a Andráse Udvarnokiho, aby přijali náš sbor a vyslali někoho, aby pokračoval v práci. Byl vyslán bratr Antal Brassoványi, který byl na chvíli také finančně podporován. 

Brzy jsem se vrátil domů a pokračoval v práci.  Také jsme prošli mnoha pronásledováním ze strany úřadů.

Zdroj:

Zpráva Jenő Menyhért Stumpfa o misijní práci na Podkarpatské Rusi, 1899, Archiv KÁRPÁTALJAI MÁSODIK ESÉLY JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY, Kárpátaljai Magyar Baptista Kőzősség

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů