Střípky z historie: Slavnostní otevření modlitebny v Čierne nad Tisou 1914

Střípky z historie: Slavnostní otevření modlitebny v Čierne nad Tisou 1914

Střípky z historie

Slavnostní otevření modlitebny v Čierne nad Tisou

Je nám potěšením oznámit našim drahým čtenářům „Posla míru“ naše slavnostní otevření modlitebny, které se konalo 11. aktuálního měsíce v Ágcserny (Čierna nad Tisou), kdy k nám přišli naši bratři z několika míst, aby se podělili o naši radost.

Díky Pánu, náš malý modlitební dům byl docela plný posluchačů a ani se tam nevešli.

Kázání předcházela modlitební hodina, kterou vedl náš bratr József Varga na základě žalmu 84. Tentokrát mnoho Pánových věrných dětí požádalo o požehnání našeho malého modlitebního domu, o kterém věříme, že bude, „protože je velmi výnosné upřímně prosit za spravedlivé“.

Službu sloužil bratr Lajos Balogh (z Hajduböszörmény). Pokud jde o obřad, měli jsme zájem o Jákobovu vizi, kterou náš bratr Balogh velmi pěkně vysvětlil, když Jákob utekl z domu svých rodičů a cítil pronásledování svého bratra Esaua. Na konci svého ukrývání ho našel sám Pán, od kterého obdržel laskavé sliby a povzbuzení. A když se probudil, s úžasem říká: „Jak hrozné je toto místo, není to nic jiného než Boží dům a nebeská brána.“

Stejně jako Jákob potřeboval takové odpočinkové místo, potřebujeme také my místo, kde bychom mohli často odpočívat, u nohou Pána Ježíše, kde i my od něj můžeme přijímat slova povzbuzení a útěchy, v úkrytu našich pozemských životů.

Kéž Pán učiní z tohoto malého příbytku také příbytek pokoje, krásný odpočinek Božích dětí a nebeskou bránu pro mnoho hříšníků!

Odpoledne se na nádvoří modlitebny konala bohoslužba, kterou vedli bratři Ádám Szűcs a Imre Szűcs a kázali Boží slovo mnoha duším.

Večer sloužil bratr József Kolozs uvnitř modlitebního domu.

A po bohoslužbě jsme měli malou kapelu a některé recitace, které nám udělaly radost. Obřad trval až do jedné hodiny po půlnoci.

Kéž Pán udělá takovou radost na mnoha místech!

VJ *


* József Varga

Zdroj:

časopis Békehírnök (Posel pokoje), 1914, XX. ročník, č. 12, strana 184

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů