Stvoření: 2. Sedm věcí o transgenderových osobách

Pokud skutečně věříme, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu, jak můžeme zatratit dítě, které vychází z lůna s genderovou dysforií (pohlavní poruchou)?

Boží stvoření a Boží obraz.

Stvoření: 2. Sedm věcí o transgenderových osobách

Stvoření

Sedm věcí o transgenderových osobách

O otázkách transidentity toho moc nevím, ale snažím se nechat se poučit.

A co vy? Kolik toho o tomto tématu opravdu víte, kromě všech senzačních titulků a obav z toho, kdo kam chodí na toaletu?

Pravdou je, že neznám žádné transgenderové osoby – alespoň si to nemyslím. Ale s pomocí přítele pediatra a přítele genetika naslouchám a snažím se poučit. To je však těžké, protože pochopení transgenderové zkušenosti se zdá být tak daleko mimo to, o čem jsem dříve uvažoval. A čím víc se učím, tím s více teologickými otázkami se také potýkám. Je to těžké, dokonce i pro kazatele.

Zde je něco z toho, co se učím od svých přátel, kteří mají zkušenosti jako lékaři, zabývající se skutečnými lidmi a skutečnými rodinami:

1. I když jsou osoby LGBT spojovány do jednoho označení, T je zcela odlišné od LG a B. Pojmy pod zkratkou L „Lesby“, G „Gayové“ a B „Bisexuálové (oboupohlavní)“ je označení sexuální orientace. Zkratky T „Transgenderové osoby“ popisuje genderovou (pohlavní) identitu. To není totéž. Sexuální orientace je to, ke komu cítíme přitažlivost a chceme se s ním spářit; genderová identita je o tom, zda se identifikujeme jako muž nebo žena.

2. To, co vidíte, není vždy to, co jste. Pro drtivou většinu lidstva odpovídá přítomnost mužských nebo ženských pohlavních orgánů tomu, zda je člověk muž nebo žena. To, co vidíte, je to, čím jste.

Ale pro malou část lidstva (něco méně než 1 procento) se viditelné pohlavní znaky těla a vnitřní identita neshodují. Například je možné se narodit s mužskými genitáliemi, ale se ženskými chromozomy nebo naopak.

A nyní výzkum mozku prokázal, že je také možné narodit se s ženskými genitáliemi, ženskými chromozomy, ale s mužským mozkem.

Většina z nás vyhrála jackpot v loterii, že se narodila se všemi třemi faktory, které se seřadily jako třešně na výherním automatu: Naše anatomie, naše chromozomy a naše mozkové buňky odpovídají buď mužům, nebo ženám. Někteří lidé se ale rodí se změnami v jednom nebo ve dvou z těchto rozlišovacích znaků.

3. Při početí a narození se někdy stávají věci, o kterých většina z nás netuší. Nestává se to každý den, ale také to není neobvyklé, že se děti narodí s nejednoznačnou nebo neúplnou sexuální anatomií. V minulosti chirurgové často rozhodovali o tom, zda takové dítě bude chlapec nebo dívka, na základě toho, co bylo nejjednodušší chirurgickou opravou. Dnes se těmto rozhodnutím o změně života věnuje mnohem více pozornosti.

4. Transgenderové osoby nejsou „transvestité“. Příliš mnoho z nás to míchá dohromady, zčásti proto, že obě slova znějí podobně a že o nich nemáme žádné skutečné znalosti. Převlékači do šatů opačného pohlaví, označovaní ve slangu jako „transvestité“, jsou lidé (obvykle muži), kteří jsou spokojeni se svým pohlavím, ale potěšení jim přináší příležitostné oblékání se jako opačné pohlaví. Převlékání do šatů opačného pohlaví je o něčem jiném než o genderové identitě.

5. Transgenderové osoby nejsou pedofily. Typickým pedofilem je dospělý muž, který se identifikuje jako heterosexuální a nejpravděpodobněji je dokonce ženatý. Neexistují žádné statistické důkazy o propojení transsexuálů s pedofilií.

6. Transgenderové osoby nenávidí veškerou pozornost, které se jim dostává. Typická transgenderová osoba zoufale chce nepřitahovat žádnou pozornost. Celá ta publicita a diskuse o jejich zvycích na toaletách je velmi znepokojující pro tyto lidi, kteří se celý život snažili nevyniknout nebo nebýt středem pozornosti.

7. Transsexuálové jsou výsledkem vrozené vlastnosti mnohem víc než výchovou. Pokud chcete, diskutujte o původu homosexuality a jakou roli u nich hraje vrozená vlastnost vs. výchova. Ale pro ty, kteří jsou transgenderové osoby, nepochybně hraje vrozená vlastnost hlavní roli. Podle lékařské vědy dochází k chromozomálním odchylkám během okamžiku početí a anatomický vývoj nastává během devíti měsíců v děloze. Neexistuje žádný argument vrozená vlastnost vs. výchova, s výjimkou případů vývoje mozku, což je rozvíjející se obor.

Zejména tento poslední bod vyvolává nejvíce z teologických otázek. Pokud křesťané skutečně věří, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu, jak můžeme zatratit dítě, které vychází z lůna s genderovou dysforií (pohlavní poruchou)? Můj přítel pediatr to říká takto:

„Musíme věřit, že i když někteří lidé dostali nižší dávku chromozomu nebo enzymu nebo hormonálního účinku, neznamená to, že dostali nižší dávku Božího obrazu.“

O otázkách transsexuálů toho moc nevím, ale snažím se poučit – částečně i proto, že chci pochopit způsob, jak nás Bůh stvořil. Pro mě je to teologické bádání stejně jako biologická otázka nebo jako politické téma. A co vy?

Mark Wingfield
Baptist News Global

Mark Wingfield

Mark Wingfield

Mark Wingfield slouží jako výkonný ředitel a vydavatel Baptist News Global. Nedávno působil 17 let jako kazatel baptistického sboru ve Wilshire v Dallasu. Předtím strávil 21 let v denominační žurnalistice. Jeho nejnovější knihou je Proč sbory potřebují mluvit o sexualitě (Why Churches Need to Talk about Sexuality, Fortress Press). S manželkou Alison jsou rodiči dvou dospělých synů a žijí v Dallasu.

-krk-

Vyjádřené názory jsou výhradně názory autora.

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů