1

Stvoření: 18. Rostliny jsou “masožraví pastýři”

Příspěvek k diskusi na téma Jídlo a Bible.

Stvoření: Rostliny jsou

Stvoření

Rostliny jsou “masožraví pastýři”

Pro vegetariánství se uvádějí různé etické důvody, které jsou obvykle jsou založeny na úctě k životu a na zájmu o živočichy odlišné od člověka. Málokdo ví, že rostliny samy pojídají jiné živočichy, dokonce i zaživa, a neodpovídají tak představám vegetariánů o eticky čisté rostlinné stravě.

Kdo si myslí, že je jako vegetarián vegetariánem, je tak trochu na omylu.

Rostlina je totiž “masožravý pastýř”.

Svými kořeny vylučuje krmné tekutiny, kterými “pase” tisíce druhů půdních organismů. A kdo si myslí, že rostlina “stříká” do půdy stále stejný roztok, je na omylu.

Složení tekutiny se mění podle toho, které organismy chce rostlina namnožit a které chce motivovat, aby jí ze země “vykutaly” konkrétní nedostatkové minerály.

Rostlina tedy ve svém podzemí vaří jen těm, od kterých něco potřebuje. Je to jako když zaměstnavatel nabízí mzdu pouze profesím, které zrovna potřebuje.

A jak je to s oním rostlinným “vegetarianismem”?

Rostlina si krmí jak organismy, které pro ni pracují, tak i ty, na které má zrovna “chuť”. Ty špičkou kořene nasaje a uvnitř kořene jimi cirkuluje stejně, jako když si mícháte kafe aby se vám rozpustil cukr.

Rozdíl je v tom, že cílem rostliny není nasáté bakterie zabít, ale jen “okousat”. Je to jako když jíte jablko, abyste z něj zasadili ohryzek, čímž vzniknou nová jablka.

Jiným obrazem řečeno – představte si bakterii jako vajíčko, kterému rostlina mícháním a vylučováním oxidačních látek rozpustí skořápku, aby mohla vypít jeho bílek. A když je takto vajíčko (bakterie) vycucnuto, tak je jeho žloutek (protoplast, bakteriální jádro) vyplivnut nově vypuštěným bočním kořenovým vláskem.

Pro protoplast to znamená začátek nového života v novém prostředí. Za pár minut zregeneruje a stane se opět plnohodnotným půdním dělníkem, který se díky rostlinným výměškům množí (každých zhruba dvacet minut dvakrát).

Tím kolonizuje nové půdní území, na kterém opět “kutá” minerály, rozmnožuje se, a je případně znovu spolknut, okousán a jako ohryzek opět zasazen, aby osídlil nové území.

Takto si rostlina (stále dokola) pase, konzumuje a rozmnožuje své podzemní spolupracovníky k oboustranné spokojenosti.

Kdo v této inteligentní symbióze nevidí inteligenci, je slepý…

Václav Rathouský

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů

.