Stvoření: Klimatický summit COP 26 Glasgow 5.

Pátý týden modliteb za výzvy reality klimatických změn.

Stvoření: Klimatický summit COP 26 Glasgow 5.

Stvoření

Za několik týdnů se lídři z celého světa sejdou ve Skotsku na setkání s názvem Cop 26, kde budou diskutovat o reakcích na změnu klimatu. Můžete se s námi připojit k modlitbám za tato témata

Elijah Brown
generální tajemník BWA

@ElijahMBrown

TÉMATA K TÝDENNÍM MODLITBÁM:

1. týden
za Klimatický summit COP 26 v GLASGOW – UK

2. týden
za Valné shromáždění OSN

3. týden
za rozhodnutí světových vůdců

4. týden
za odstranění nerovnosti

5. týden
za změnu klimatu a nejchudší ve světě

6. týden
za zdroje Země

7. týden
za globální kampaně

8. týden
za změnu ekonomiky a společnosti

5. týden

Změna klimatu a nejchudší svět

Tento týden se modlíme za druhý cíl kampaně Reset 21, kterým je dosáhnout, aby se svět vydal na cestu bezpečnější úrovně oteplení do 1,5 ° C.

Svět se rychle otepluje kvůli rostoucím emisím uhlíku z lidské činnosti. Jak globální teploty rostou, sucha, záplavy, požáry a bouře jsou stále častější a extrémnější.

Deště, na které se spoléhají miliony lidí na svých farmách, se stávají méně spolehlivými.

Klimatické změny se týkají nás všech – ale postihují především lidi žijící v chudobě na celém světě. Toto je otázka spravedlnosti; nejchudších 3,5 miliardy lidí je zodpovědných za pouhých deset procent emisí, a přesto již nyní čelí nejničivějším dopadům této klimatické krize.

Na konferenci COP 26 se představitelé celého světa sejdou, aby zhodnotili pokrok v oblasti změny klimatu od Paříže v roce 2015 a přijali závazky do budoucna.

Potřebujeme, aby byli ambicióznější a činili rozhodnutí na COP 26, která nás nasmětují k hodnotě oteplení 1,5 ° C.

Potřebujeme, aby vůdci všech národů slyšeli hlasy lidí z celého světa, a zajistili zotavení z pandemie a přijali závazky v oblasti klimatu, které nám poskytnou bezpečnější svět pro rozvoj všech.

Modlitební témata:

  • Aby byli lídři COP2 6 odvážní, ambiciózní a sebejistí v rozhodování, která uvedou svět na cestu k bezpečnější úrovni 1,5 stupně oteplování
  • Za ochranu zdrojů, aby komunity, které se již potýkají s dopadem změny klimatu, se mohly přizpůsobit a vzkvétat
  • Aby dopad na nejchudších lidí světa a jejich hlas byl ústředním tématem ve všech rozhodovacích procesech

Kreativní inspirace k modlitbám

Jak začít

Jaké je počasí u vás?

V této kreativní době si najděte výhled ven nebo se vydejte na procházku. Neustále diskutujeme o počasí. Zkuste zavést nenápadný rozhovor, něco na vyplnění času se sousedem, s pokladní nebo kolegou v práci. Ale počasí není jen kvůli povídání; řídí dodávky potravin, přírodní katastrofy a obživu miliard po celém světě.

Jak vidíme, že extrémnější počasí je stále běžnější, modlete se za ty nejzranitelnější, na které má nepoměrně větší dopad.

Biblické povzbuzení

..a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
2. Paralipomenon 7, 14

..tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.
Žalm 147, 8-9

Udělejte to

Posaďte se k oknu, jděte ven nebo se projděte.
Všimněte si, jaké je počasí tam, kde jste právě teď.
Pokud prší, stravte chvíli vděčností za čerstvou vodu a modlete se za ty, kteří bojují s nedostatkem vody.
Pokud je slunečno, držte svou tvář slunci a myslete na Boží péči o nás. Modlete se za jeho péči o národy, jejichž počasí je drsné a nepředvídatelné.
Všimněte si, co dalšího můžete vidět kolem sebe; nechte se vést ve svých modlitbách za změnu v klimatické krizi a za dopad na ty nejzranitelnější.

MODLITBY ZA COP 26

World Baptist Alliance

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů