Svátek maminek: 12. Přání a básničky od dětí maminkám

Svátek maminek: 12. Přání a básničky od dětí maminkám

Svátek maminek

Přání a básničky od dětí maminkám

Milé maminky,

k vašemu svátku maminek vám posíláme přání formou básniček pro děti a od dětí.

DEN MAMINEK

Dnes není den jako jiný,
to snad každý člověk vidí.

Dnes je svátek maminek,
babiček a tetiček.
Na jméně dnes nezáleží.
Láska je to, oč tu běží.

Láska našich maminek,
to je pro nás slunce zář.
Bez ní by se smutno žilo,
měli bychom smutnou tvář.

Jako kvítek bez vody,
který chřadne, uvadá,
žili bychom v tomto světě
jako zvadlá poupata.

MOJE MAMINKA

Miluje mne láskou velikou,
moje milá maminka.
S láskou vaří, pere, žehlí,
léčí moje bebíčka.

Díky tobě Hospodine,
za mou hodnou maminku.
Prosím, měj ji ve své ruce,
chraň ji s láskou velikou.

Ať je dlouho mezi námi,
ať je našim sluníčkem.
Ať nás hladí každé ráno
něžnou dlaní, slovíčkem.

MAMINKO

Za lásku a oběti,
kdo je sečíst může?
Zasloužíš od dětí
samé vonné růže.

Kdo by dovedl spočítat
tvoje slzy všecky,
když ti nedal často spát
v nemoci pláč dětský?

Pán Bůh ti odplať, maminko,
tvoji lásku vřelou!
Přijmi moje přáníčko
a mou lásku celou!

MAMINCE MOJÍ DRAHÉ

Maminko moje drahá,
já rád tě mám.
Vždyť ty bys za mne tělo,
duši dala,
co víc bych mohl chtít!

Já vím, že často trápím tě!
Nezbývá než prosit
o odpuštění tvé.
Neznám ten strach
co o mě máš,
když po nocích se modlíváš.

Radosti tvé odráží
radosti mé.
Jen rady své dávej mi ještě.

Bez nich bych ztroskotal.
A přání jedno ještě mám,
ať rány víc ti nedělám.

BLAŽENÁ RODINA

Blažená ta rodina,
s kterou bydlí Láska.
Šťastná každá hodina
tam, kde bydlí Láska.
Slova, plná něhy jsou,
zvoní hudbu nebeskou,
ze srdcí jas vynesou,
tam, kde bydlí Láska.

Na všem plno sluníčka
tam, kde bývá láska.
Hudbou zní i ulička,
když ji přejde Láska.
Bože, Ty jsi Láska sám,
prosbu k tobě vysílám,
pošli Lásku také k nám,
ať nás hřeje Láska.

Dědeček ať se usmívá,
že je u nás Láska,
když nám mamka zazpívá:
Pán Bůh je Láska.
Lásky bude plný dům
a jak ptačích křídel šum,
znít to bude k nebesům:
Láska, Láska, Láska.

MODLITBA

I já Pane, prosím Tebe,
ať jsem hodný, nezlobím.
Ať maminku svoji milou
svým zlobením netrápím.

Fotografie dětí a maminek vytvořila Umělá inteligence AI Bing podle pokynů Š.K.

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry