Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Svědectví

Studie Povolání svatých Petra a Ondřeje, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum.

Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Jsem si jistý, že někteří křesťané z Jižní baptistické konvence jsou vlci v rouše beránčím, ale tuším, že 99 % všech křesťanů z SBC chce být dobrých a myslí si, že jsou dobří. Nejsou natolik blouzniví, aby věřili, že jsou dokonalí, ale jsou si jisti, že usilují o dobro a spravedlnost – a jsou si jisti, že jsou dobří a spravedlivější než ostatní.

Postoje, které křesťané z řad jižních baptistů zaujímají k morálním otázkám, a jejich přesvědčení o Bibli jsou dva hlavní aspekty, které ovlivňují jejich vnímání dobra.

Fundamentalistické baptisty znám jako své boty. Vyrostl jsem jako fundamentalistický baptista. Kdysi jsem věřil ve svou jižanskou baptistickou dobrotu.

Také jsem věřil ve svou špatnost. Jako malé dítě a teenager jsem měl deset let problémy se spánkem kvůli tomu, co mi fundamentalistický baptistický sbor, ve kterém jsem vyrůstal, způsobil svými kázáními o pekelném ohni a zatracení. Nepomohlo ani dvacet veršů písně ” Tak, jakýž jsem”, jako zvací píseň na nedělní večer, se zavřenýma očima při posledních třech verších.

Chtěl jsem vědět: “Proč to ten hříšník prostě neukončí, nejde dopředu a nečiní pokání, abychom mohli jít domů?” Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem věděl, že jsem takový člověk, ale nehodlal jsem ze sebe dělat blázna, který každou neděli večer chodí dopředu činit pokání. Ve shromáždění byla jedna dospívající dívka, která to dělala, a já nehodlal být jako ona. Trpěl jsem v tichosti a nechal si zkazit spánek.

“Za jeden ze svých největších životních úspěchů považuji to, že jsem dosáhl toho, že sbor, kterému jsem sloužil jako kazatel, vystoupil z Jižní baptistické konvence.”

Nyní jsem americký baptistický kazatel v důchodu. Za jeden ze svých největších životních úspěchů považuji to, že se mi podařilo dosáhnout toho, aby sbor, kterému jsem sloužil jako kazatel, Wedgewood Church v Charlotte ve státě New York, opustil Jižní baptistickou konvenci.

Sbor i já jsme cítili, že by bylo těžkým hříchem být nadále jižanským baptistickým sborem, když vedení konventu pomlouvalo ženy, Židy a homosexuály a SBC přijímala usnesení, která se nám nelíbila. Byli jsme prvním sborem SBC v Severní Karolíně, který tuto denominaci opustil v souvislosti s převzetím moci fundamentalisty. V roce 1993 jsme vystoupili z Baptistické konvence státu Severní Karolína i ze SBC.

Jako člověk i jako kazatel jsem zblízka viděl, jakou škodu SBC lidem způsobila. Někteří lidé se s touto škodou nikdy nevyrovnají. Jiným trvá desítky let, než se z toho vzpamatují.

Nepřekvapilo mě, že na posledním výročním shromáždění SBC hlasovali delegáti pro vyloučení všech sborů, které nechávají kázat ženy. Kazatelky jsou jen jednou z mnoha skupin lidí, které SBC zneužívá.

Nemyslím si, že jižanští baptisté jsou zlí nebo špatní, alespoň ne 99 % z nich. Jen si myslím, že jsou to lidé, kteří se snaží být dobří pro Boha a Jižní baptistická konvence jejich dobrotu zkazila.

Ale SBC nejsou dobrými lidmi, jakými by Bůh a svět potřebovali aby byli. Jsou vlastně podobní náboženským lidem, které Ježíš nejvíce kritizoval.

Ježíš si do svého vnitřního kruhu 12 učedníků nevybral žádné chrámové kněze, zákoníky, saduceje, farizeje, esejce ani členy kumránské komunity. Zdálo se, že Ježíš má slabost pro rybáře, výběrčí daní a další neznabohy. Docela zajímavé.

“Zdálo se, že Ježíš má slabost pro rybáře, výběrčí daní a další nábožensky nevzdělané lidi.”

Ježíšova nejtvrdší slova navíc patřila kněžím, zákoníkům a saduceům, z nichž někteří neustále zpochybňovali jeho autoritu, protože neměl žádné oficiální náboženské pověření. Ježíš nebyl levita ani člen žádné z výše uvedených skupin.

Ježíš řekl saduceům, že nemají ponětí o židovském Písmu. Ježíš saduceům řekl: “Neznáte Písma ani Boží moc.” Oni mu odpověděli: “Nevíš, co je to Písmo.” A Ježíš toto řekl farizeům a zákoníkům:

Ale běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vy totiž zavíráte lidi před nebeským královstvím. Sami totiž dovnitř nevstupujete, a když tam vstupují jiní, bráníte jim. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vždyť překračujete moře i zemi, abyste přivedli na víru jediného konvertitu, a z nově obráceného děláte dvakrát větší dítě pekla než ze sebe.”

Mohli bychom uvést mnoho dalších veršů.

Postavil jsem svou službu a svůj život na přesvědčení, že SBC jsou novodobí saduceové, farizeové a zákoníci, kteří se snaží konat dobro. Ve skutečnosti dělají z lidských bytostí dvojnásobné dítě pekla než jsou oni sami.

Chris Ayers

Baptist News Global

Chris Ayers

Chris Ayers

Chris Ayers nedávno po 30 letech odešel do důchodu jako kazatel sboru Wedgewood Church v Charlotte ve státě New York. Získal titul magistra teologie na Southeastern Theological Seminary a titul doktora duchovní služby na Columbia Theological Seminary.

Absolvoval také intenzivní dvouletý vzdělávací program v Presbyteriánském poradenském centru Samaritan v Charlotte a dosáhl úrovně člena Americké asociace kazatelských poradců.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry