Téma 2. dne kongresu: Misie BWA

Téma 2. dne kongresu: Misie BWA a misijní programy BWA

Téma 2. dne kongresu: Misie BWA

Téma 2. dne kongresu

Misie BWA

Inspirováni Velkým posláním chceme s vášnivým odhodláním vydávat svědectví o evangeliu v každém kontextu a každé skupině lidí, podporovat vícestranná partnerství, která spojují jednotlivce a sbory, a podporovat globální misii a evangelizaci. 

Hlavní misijní programy BWA

  • Granty Baptistického fondu pro světovou evangelizaci a misi (BFWED)
    Tyto granty, obvykle s maximální částkou 2 000 USD, jsou rozdělovány s cílem povzbudit baptistické sjezdy, odbory a sbory k účasti na evangelizační službě ve svých komunitách.
  • Cena BWA Kowloon International Baptist Church Evangelism Award, která se uděluje
    na každém kongresu jako uznání baptistickému sboru, který účinně spojuje evangelizaci a učednictví a aktivně se zapojuje do inovativních přístupů ke sdílení evangelia kulturně vhodnými způsoby.
  • Síť misií BWA je
    nyní ve vývoji..

Po rozsáhlém globálním hledání jmenovala Baptistická světová aliance kazatele Evertona Jacksona, který bude působit jako ředitel Integral Mission (DIM). V této nové pozici na výkonné úrovni se Jackson zaměří na hlavní oblast evangelizace a misie BWA a zároveň poskytne správní dohled a vedení v oblastech náboženské svobody, lidských práv a spravedlnosti, jakož i teologické reflexe a transformačního vedení. Jackson zahájil svou novou roli 1. července 2020.

V níže uvedeném videu sdílí Everton Jackson svou novou roli a ústřední postavení mise a evangelizace v Božím globálním díle. 

Za poslední rok BWA…

200+

BWA zorganizovala evangelizační shromáždění pod širým nebem v Jižním Súdánu, na kterých se obrátilo více než 200 lidí.

32

BWA podporovala venezuelské misionáře,  kteří založili 32 sborů i uprostřed  celonárodní finanční krize.

500

BWA pomáhala v uprchlickém táboře Kakuma v Keni nejen finanční pomocí ale i evangelizovala a vzdělávala 500 mladých uprchlíků. 

zdroj: Baptist World Congress

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů