Test: 4. Je vaše náboženská svoboda ohrožena?

Jsem věřící člověk s celoživotní vášní pro občanská práva, takže mě to velmi zajímá. Natolik, že věřím, že všichni si musíme odpovědět, zda jsou naše náboženské svobody skutečně ohroženy. 

Test: 4. Je vaše náboženská svoboda ohrožena?

Test

Je vaše náboženská svoboda ohrožena?

Jsem věřící člověk s celoživotní vášní pro občanská práva, takže mě to velmi zajímá. Natolik, že věřím, že všichni si musíme odpovědět, zda jsou naše náboženské svobody skutečně ohroženy. 

Jako veřejnou službu vám předkládám tento malý kvíz. Říkám tomu „Jak zjistit, zda je vaše náboženská svoboda ohrožena pomocí pouhých 10 rychlých otázek“. Stačí vybrat “A” nebo “B” pro každou otázku.

Test

1. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Nesmím chodit na bohoslužbu, kterou si sám zvolím.
B) Ostatní mohou chodit na bohoslužby podle vlastního výběru.

2. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Nesmím legálně uzavřít sňatekt s osobou, kterou miluji, i když moje náboženské společenství mému manželství žehná.
B) Některé státy odmítají prosadit mé vlastní náboženské přesvědčení o sňatku dvou mužů, kteří o něj žádají.

3. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Jsem nucena používat antikoncepci.
B) Nejsem schopen donutit ostatní, aby nepoužívali antikoncepci.

4. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Nemám dovoleno se modlit soukromě.
B) Není mi dovoleno nutit ostatní, aby se veřejně modlili modlitby mé víry.

5. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Být členem mé víry znamená, že mohu být šikanován bez právního postihu.
B) Není mi dovoleno používat svou víru k beztrestnému šikanování gayů.

6. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Nesmím kupovat, číst nebo vlastnit náboženské knihy nebo materiál.
B) Ostatní mají povolen přístup ke knihám, filmům a webovým stránkám, které se mi nelíbí.

7. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Mé náboženské skupině není povolena stejná ochrana podle ústavy.
B) Moje náboženská skupina nesmí používat veřejné prostředky, budovy a zdroje, jak bychom chtěli, k jakýmkoli účelům, které bychom chtěli.

8. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Další náboženská skupina byla prohlášena za oficiální víru mé země.
B) Moje vlastní náboženská skupina nemá status oficiální víry mé země.

9. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Moje náboženská komunita nesmí v mé komunitě stavět dům pro uctívání.
B) Náboženská komunita, kterou nemám rád, chce v mé komunitě postavit dům pro uctívání.

10. Moje náboženská svoboda je ohrožena, protože:

A) Nesmím doma učit své děti příběhům o stvoření podle naší víry.
B) Přírodovědné třídy na veřejných školách vyučují přírodovědné předměty, které odporují mé víře.

Bodování:

Pokud jste na jakoukoli otázku odpověděli „A“, pak je možná skutečně v sázce vaše náboženská svoboda. Vy a vaše náboženská skupina máte nyní plné právo prosazovat stejnou ochranu podle zákona. Ale myslete na tento malý, ústavní koncept: to znamená, že můžete bojovat za svou rovnost – ne za svou nadřazenost.

Pokud jste na jakoukoli otázku odpověděli „B“, pak nejenže není v sázce vaše náboženská svoboda, ale existuje velká šance, že utlačujete náboženské svobody ostatních. Toto je bod, kde bych vás chtěl vyzvat, abyste se vrátili k zásadám své víry, zejména k zásadám o vašich bližních.

Na závěr, bez ohledu na to, jaké názory uslyšíte, pamatujte na toto:

Náboženskou svobodu nikdy nezajistí kampaň za náboženskou nadřazenost. 

Jediný způsob, jak zajistit, aby vaše vlastní náboženská svoboda zůstala silná, je obhajovat náboženskou svobodu všech, včetně těch, s nimiž můžete vášnivě nesouhlasit. Protože si zaslouží stejná práva jako vy. Nic víc. Nic míň.

Rev. Emily C. Heath

HUFFPOST

Emily C. Heath

Dr. Emily C. Heath

Dr. Emily C. Heath je křesťanský kazatel a sociální komentátor. Dr. Emily C. Heath je  kazatelem United Church of Christ, jež v současnosti slouží jako vrchní pastor Kongregačního sboru v Exeteru, New Hampshire. Je také spisovatel a veřejný teolog. Heathovu první knihu Glorify: Reclaiming the Heart of Progressive Christianity vydalo nakladatelství Pilgrim Press na jaře 2016.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry