Umělá inteligence: 13. Proč by se křesťané neměli bát umělé inteligence

Umělá inteligence: 13. Proč by se křesťané neměli bát umělé inteligence

Umělá inteligence

Proč by se křesťané neměli bát umělé inteligence

Když jsem jako chlapec vyrůstal v srdci Ameriky, naučil jsem se od svého milovaného otce dvě neocenitelné pravdy. Zaprvé, neměl bych se bát “smrtky”, protože smrt si přijde pro každého z nás (Židům 9,27). A za druhé, neměl bych se bát nových technologií, protože nám často ulehčují práci a činí život lépe zvládnutelným.

Můj otec byl zkušený námořník, který se plavil po Velkých jezerech s obchodní flotilou a často používal nově vyvinuté nástroje a další technologické vymoženosti k čištění dna svých lodí od nežádoucích škeblí a řas. Táta si často přizval mého bratra a mě, abychom mu s tímto náročným úkolem pomohli.

Ke své hanbě a neustálému roztrpčení musím přiznat, že jsem se často bránil a nechtěl jsem používat jeho nové pískovače, ne proto, že bych byl proti tomuto druhu nářadí a technologie, ale prostě proto, že bych ve svých deseti letech raději dělal něco jiného, například skákal na kole z provizorních ramp jako můj dětský hrdina Evel Knievel.

V posledních měsících je nový technologický vývoj v módě a téma umělé inteligence neboli “AI” se těší velké publicitě – zastánci této technologie pějí chválu a hlásají její převratné přínosy pro lidskou civilizaci a kritici varují před její údajnou špatnou funkcí a možným hrozícím apokalyptickým nebezpečím pro lidstvo, jak ho známe.

Potenciál umělé inteligence je tak důležitý, že Elon Musk, miliardář a majitel společností X (dříve známé jako Twitter) a Tesla, založil dva podnikatelské podniky související s umělou inteligencí: Neualink, který vyvíjí technologii neuronového rozhraní pro propojení lidského mozku a umělé inteligence, a OPENAI, neziskovou výzkumnou společnost, jejímž cílem je pomáhat lidstvu s digitální inteligencí.

Kromě toho Musk nadnesl možnost vývoje “Tesla Bota”, humanoidního robota, který dokáže plnit úkoly, jako je například cesta do obchodu.

Zastánci umělé inteligence uvádějí potenciál eliminace lidských chyb a rizik při odborných a vědeckých úkolech, její nepřetržitou dostupnost, nestranné rozhodování, eliminaci opakujících se prací vykonávaných lidmi a snížení nákladů v obchodních podnicích.

Odpůrci však uvádějí potenciál ztráty lidských pracovních míst v důsledku technologické automatizace, potenciální porušování soukromí a bezpečnostní rizika, možný nedostatek transparentnosti a odpovědnosti, algoritmickou zaujatost a diskriminaci a socioekonomickou nerovnost a potenciální volatilitu trhu vyvolanou faktory týkajícími se technologie umělé inteligence.

Někteří kritici umělé inteligence se dokonce odvolávají na kulturní odkazy, jako jsou filmy Matrix a “Skynet”, fiktivní a zbraňový skupinový mozek umělé inteligence, který se snaží vyhladit lidstvo.

“Stejně jako každý nástroj vytvořený lidmi je i umělá inteligence v konečném důsledku neutrální a může být použita k dobrému nebo špatnému účelu v závislosti na záměrech a cílech jejích lidských tvůrců.”

Navzdory hrozivým prognózám jejích odpůrců se však zdá, že technologie umělé inteligence zde zůstane. A ve skutečnosti, stejně jako každý nástroj vytvořený lidmi, je umělá inteligence v konečném důsledku neutrální a může být použita k dobrým nebo špatným účelům v závislosti na záměrech a cílech jejích lidských tvůrců.

Při zvažování potenciálních přínosů a omezení umělé inteligence je nesmírně důležité, aby následovníci Ježíše Krista oddělovali fakta od fikce a nenechali se ovlivnit bizarními konspiračními teoriemi – například přirovnáním umělé inteligence k přijetí “znamení šelmy”, o němž se zmiňuje apokalyptická literatura (Zjevení 13).

Křesťané si musí dávat pozor, aby při odporu proti novým technologiím a jejich používání nepřikládali váhu planým spekulacím a bizarním konspiračním teoriím a aby se nedostali do pasti bláznivé britské sekty z 19. století známé jako luddité, kteří se stavěli proti novým technologiím a ničili inovativní stroje, jež podle nich ohrožovaly jejich pracovní místa a způsob života.

Obávám se, že mnozí křesťané se dnes ve svém strachu z neznámého v souvislosti s umělou inteligencí chovají jako luddité a staví se proti této nové technologii, aniž by měli hmatatelné důkazy, že má nebo bude mít zhoubné účinky na společnost.

Stejně jako nám můj milovaný otec a velkolepě nadaná rocková skupina ze sedmdesátých let Blue Oyster Cult říkali, abychom se “nebáli smrtky”, neměli bychom se bát nových technologií, jako je umělá inteligence, jen proto, že jsou nové, nebo proto, že někteří lidé věří, často mylně, že nové technologie jsou pro společnost vždy špatné.

Lee Enochs

Baptist News Global

Lee Enochs

Lee Enochs je postgraduálním studentem a zaměstnancem Mayborn School of Journalism na University of North Texas, kde také moderuje podcast pro KNTU (88,1 FM). Je absolventem Southwestern Baptist Theological Seminary, Princeton Theological Seminary a Gateway Seminary.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry