Uprchlíci: 39. Baptisté na Ukrajině pokračují ve své humanitární práci uprostřed devastace

„Celý svět by si měl uvědomit, že to není ‚ukrajinská krize‘, není to ani ‚válka Ruska proti Ukrajině‘ – je to válka lidskosti, morálních hodnot, ctnosti s koncentrovaným zlem, které má satanisticko-fašistickou povahu.“

Uprchlíci: 39. Baptisté na Ukrajině pokračují ve své humanitární práci uprostřed devastace

Uprchlíci

Baptisté na Ukrajině pokračují ve své humanitární práci uprostřed devastace

Zakladatelé baptistických sborů a jejich kongregace na Ukrajině byli v popředí poskytování fyzické a duchovní služby Ukrajincům vysídleným, obklíčeným nebo obsazeným invazními ruskými silami.

„Velký počet baptistických sborů a humanitárních organizací z celého světa poskytuje pomoc obětem války. Všechny (baptistické) sbory a misijní pracovníci na Ukrajině se aktivně zapojují do pomoci potřebným,“ uvedl koordinátor misie Evropské baptistické federace Daniel Trusiewicz v aktualizaci zveřejněné 18. května.

Daniel Trusievič

Trusiewicz sdílel účty od misijních pracovníků z celého obleženého národa, včetně jednoho od kazatele identifikovaného pouze jako Valery, dříve z Luhanska na Ukrajině. Jeho a další prohlášení odrážejí osobní oběti kazatelů a laiků tváří v tvář ruské agresi.

„Během prvních dvou měsíců války jsme s manželkou sloužili v uprchlickém centru na západní Ukrajině,“ uvedl Valeryj. „Moje žena vařila jídlo a vedla setkání pro ženy. Organizoval jsem humanitární pomoc, vedl modlitby a kázal v různých sborech. Později jsme se přestěhovali do Mukačeva na jihu, abychom se starali o zraněné vojáky.

Valeryj také popsal organizaci evakuací z Luhanska, města na východní Ukrajině, včetně evakuací matek a dětí poslaných do jiných zemí, aby unikli útokům. Asi 30 je nyní v Německu.

“Bratři z našeho sboru mezitím zorganizovali dobrovolnické centrum ve městě Vinnycja, kde slouží uprchlíkům z Donbasu,” řekl. „Koupili si pouliční kuchyni, kde mohou najednou vařit jídlo pro 70 lidí. Poskytují také humanitární pomoc lidem z bombardovaných vesnic.“

Zakladatel sborů identifikovaný jako Jurij z města Zolotonoša oznámil, že pokračující válka postavila jeho sbor na zem: „Válka velmi změnila naši zemi a náš sbor. Několik mužů bylo odvedeno do armády a některé matky s malými dětmi našly útočiště v zahraničí nebo na západní Ukrajině, ale většina lidí zůstala ve svých rodných městech.

Ti, kteří zůstali, okamžitě začali sloužit uprchlíkům tam a v okolních oblastech, řekl Jurij. „Naši lidé pravidelně jezdí do Charkova, Černihivu a Sumy, aby přivezli humanitární pomoc a evakuovali lidi z těchto regionů do našeho města, kde jim nadále pomáháme. Věřím, že toto je naše příležitost sloužit lidem, kteří nyní velmi potřebují ochranu.“

Dodal, že bohoslužby pokračovaly navzdory útrapám způsobeným boji. „Během prvních dvou týdnů války jsme se každý den scházeli, abychom se modlili za Ukrajinu, četli Boží slovo a vzájemně se povzbuzovali. Byla to zvláštní doba, kdy se členové našeho sboru velmi sblížili, a to nás posílilo. Pokračujeme v nedělních bohoslužbách a každý týden náš sbor navštěvují noví lidé – vojáci a uprchlíci.

Misijní pracovník identifikovaný jako Andrij byl mimo město, když Rusko napadlo Ukrajinu a zablokovalo jeho návrat do města Irpin. Ale jeho spolukazatel ze sboru převzal odpovědnost, řekl EBF.

„Viktor… zůstal v Irpinu až do 7. března, kázal a modlil se s těmi, kteří tam byli. Nakonec musel s rodinou odejít a uniknout před terorem ruských vojáků. Velká většina obyvatel Irpinu utekla, aby si zachránila život. 

Viktor se znovu vrátil do Irpinu 27. března, ještě během ruské okupace. Našel tam několik členů sboru, kteří zažili hluboké trauma, ale Petro byl zraněn úlomkem bomby. Diakon Hennadij také přežil ruskou okupaci, ale pohřbil svou matku a některé sousedy, které krutí okupanti zabili,“ řekl Andrii.

Když se ruská armáda 29. března stáhla z Irpinu, zanechala za sebou zničené celé město, včetně zdemolované střechy a hudebních nástrojů v baptistické modlitebně.

“Sbor může stále využívat přízemí a od poloviny dubna začali naši lidé obsluhovat sousedy jídlem, potravinovými balíčky a další humanitární pomocí,” řekl Andrij. Sbor „obnovil bohoslužby 1. května a pozval ty, kteří přežili válku, aby se přidali. Sbor nyní vede Viktor, který shromažďuje finanční prostředky na opravu rozbité sborové budovy.“

Ukrajinská rada církví a náboženských organizací mezitím zesílila své výzvy ke zdrženlivosti ze strany Ruska a vyzvala k výměně zajatých ruských vojáků za bezpečný průchod ukrajinských obránců v okupovaných oblastech.

Minulý měsíc organizace naléhala na představitele ruské pravoslavné církve, která má úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby využili náboženské svátky jako čas k tlaku na mír.

„Celý svět by si měl uvědomit, že to není ‚ukrajinská krize‘, není to ani ‚válka Ruska proti Ukrajině‘ – je to válka lidskosti, morálních hodnot, ctnosti s koncentrovaným zlem, které má satanisticko-fašistickou povahu.“ uvedla rada v dubnovém prohlášení. Kult války a šovinismu jsou v ruské společnosti oslavovány po celá desetiletí.

JEFF BRUMLEY  | 19. KVĚTNA 2022

Baptist News Global

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry