1

Video: 78. Křest ve Sboru Petra Chelčického – záznam celého shromáždění

Video: 78. Křest ve Sboru Petra Chelčického - záznam celého shromáždění

Video

Křest ve Sboru Petra Chelčického – záznam celého shromáždění

Záznam celého křestního shromáždění v Lovosicích

V neděli 18. června se ve sboru Petra Chelčického uskutečnil křest. Z této události přinášíme páté video, které zachycuje celé křestní shromáždění.

Při křtu byly křtěny tři sestry, dvě ze sboru v Lovosicích a jedna ze sboru v Chebu, a také jeden bratr z lovosického sboru.

Účast na křtu byla hojná, podle místních se shromáždění zúčastnilo více než sto přítomných.

Záznam pořídil a zpracoval Mirek Grindler s rodinou, kterému děkujeme za poskytnutí práva na zveřejnění.

Živý obraz Upálení Mistra Jana Husa na obálce dorostového časopisu – z představování křtěnců – Anet:

-šk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry