Video: 86. Markův příběh — misie na Slovensku

Video: 86. Markův příběh — misie na Slovensku

Misie

Markův příběh — misie na Slovensku

Podívejte se na příběh Marka, který žije na Slovensku a kterého ovlivnila služba terénních pracovníků Cooperative Baptist Fellowship.

Vystrojení dobrou zprávou! Dlouhodobá přítomnost financovaná prostřednictvím Offering for Global Missions umožňuje terénním pracovníkům CBF být na místě, aby se zapojili a byli vybaveni v kontextu globální církve.

Kéž vás Bůh pokoje vybaví vším dobrým.
Židům 13:20

Cooperative Baptist Fellowship

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry