Vzdělávání: Výzva ke studiu na teologické fakultě v Elstalu 2023

Vzdělávání: Výzva ke studiu na teologické fakultě v Elstalu

Vzdělávání

“Studovat teologii znamená ponořit se hluboko do Božího slova a připravit se na práci s lidmi v různých kontextech. Nabízí prostor pro otázky a zároveň může posílit víru a otevřít nové perspektivy,” píše Prof. Dr. Ralf Dziewas ve své výzvě ke studiu na Elstal Theological College. Předejte ji prosím těm, které by mohla zajímat!

Výzva ke studiu na teologické fakultě

Znovu a znovu vyprávět o Boží milosti v Ježíši Kristu je součástí našeho společného křesťanského poslání. Možná však stojíte také před výzvou poskytovat pastorační péči lidem v obtížných životních situacích nebo zodpovědně organizovat bohoslužby a zvláštní životní přechody. Nebo chcete založit sbor, budovat ho společně s ostatními a vést ho v obtížných fázích. Možná také vidíte svou cestu v celosvětové misii. Studijní program na Elstal Theological College vás na to všechno připraví.

Studium teologie znamená ponořit se do Božího slova a připravit se na práci s lidmi v různých kontextech. Nabízí prostor pro otázky a zároveň může posílit víru a otevřít nové perspektivy.

Jako univerzita připravujeme lidi praktickým a akademicky podloženým způsobem pro práci ve svobodných baptistických sborech a institucích i v celosvětové misii. Naše federace hledá mladé i starší lidi, kteří by se připravovali na sborovou a diakonickou službu, protože mnoho pracovníků na plný úvazek odejde v příštích letech do důchodu. Vyhlídky pro absolventy jsou mimořádně dobré.

Teologická fakulta vzdělává své studenty ve třech různých studijních programech, které vedou ke získání státem uznávaného titulu. V bakalářském studijním programu Evangelická teologie si studenti mohou vybrat mezi speciálními moduly Práce s dětmi a mládeží, Spiritualita a bohoslužba a Teologie Flex. S tímto titulem je možné zaměstnání jako pracovník s dětmi a mládeží nebo jako sborový pracovník ve sborech naší federace.

V magisterském studijním programu evangelická teologie je možné se zaměřit na biblická studia, křesťanské dějiny a nauku, misii a diakonii nebo praktickou teologii. Tento studijní program se všemi svými těžišti kvalifikuje studenty pro různé pastorační a pečovatelské činnosti ve sborech, ministerstvech a iniciativách zakládání sborů, jakož i pro celou řadu dalších profesních oblastí.

Ti, kteří již mají bakalářský titul v sociálním studijním programu, se mohou přihlásit také do magisterského programu diakonie a sociální teologie, aby se dále kvalifikovali pro nejrůznější diakonické profesní oblasti. Otevírá také cestu k diakonské ordinaci.

Oslovuje vás to? Pak se přihlaste nebo kontaktujte naši univerzitu. Všechny konkrétní otázky můžeme objasnit při osobním pohovoru a přizpůsobit obsah a průběh studia různým životním situacím. Možné jsou i částečné formy studia.

Možná znáte další lidi, kteří by mohli být pro takové studium vhodní. Pokud ano, možná tito lidé potřebují jen někoho, kdo je povzbudí, aby se přihlásili ke studiu na Elstal Theological College a zvolili si špičkové teologické vzdělání zaměřené na praxi.

Prosíme o podání přihlášek ke studiu v Elstalu do konce července ty, kteří by chtěli bydlet v areálu školy, jinak nejpozději do poloviny srpna.

Prof. Dr. Ralf Dziewas

Theologische Hochschule Elstal

Baptisten – Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG)

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry