Z historie reformovaných a baptistů na Svaté Heleně 3.

O letech 1904 – 1918, kořenech dělení reformovaného sboru a o vlivu časopisu Betanie na skupinu kolem Petra Kýšky.