1

Zamyšlení: 113. Bible jasně říká…

Zamyšlení o výkladech Bible.

Zamyšlení: 113. Bible jasně říká...

Zamyšlení

Bible jasně říká…

Popis obrázku:

Muž říká: „Bible jasně říká …“.

Ruka Boží však sestupuje s červeným fixem a upravuje jeho prohlášení:

„Můj výklad Bible mi jasně říká to, co chci, aby říkala!“

“BIBLE JASNĚ ŘÍKÁ…”

Kdykoli někdo toto řekne, tak se mi vypne mozek a moje účast v rozhovoru je u konce.

Protože takoví lidé očividně neví, o čem mluví, když to říkají.

Je zřejmé, že Bible není v mnoha věcech jasná.

Včetně reality LGBTQIA+.

Ale oni by jen odpověděli: „Ale oni si to vykládají špatně a jen pro své vlastní účely!“

Copak si neuvědomují, že všichni ostatní o nich říkají totéž?

Neexistuje jen jeden výklad Bible.

Existuje tolik výkladů Bible, kolik jich je.

To je jasné.

Ke všem textům Bible přistupujeme všichni svým vlastním pohledem.

Je naprosto zásadní toto vědět.

nakedpastor.com

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů