1

Ze světa baptistů: 522. “Trochu jiná” bohoslužba

Ze světa baptistů:

Ze světa baptistů

“Trochu jiná” bohoslužba

Bohoslužba Úniková místnost v Großhansdorfu

“Před časem jsme jako skupina mládeže nazvaná ‘Treff.’ přemýšleli o tom, co by mohlo do naší bohoslužby přinést inovaci a alternativu – něco, co by sbor zvedlo a vzalo ho s sebou,” píše Klara z baptistického sboru EFG Großhansdorf.

Díky 90minutové bohoslužbě Úniková místnost umožnila sedmičlenná skupina mládeže nedávno 43 návštěvníkům sboru pocítit Boží přítomnost jiným způsobem.

“Protože stát před spoustou nezodpovězených otázek a toužit po jasném znamení – copak to každý nějak nezná?” ptá se.

Účastníky bohoslužby provázel příběh, který zahrnoval různé hádanky, části kázání a písně. Čtyři skupiny mohly aktivně ovlivnit svůj vlastní průběh, takže každý mohl prožít bohoslužbu jinak.

Sbírka byla určena na školní vzdělání sponzorovaného dítěte “Treff.” Hawilah na Borneu (Malajsie).

Mladí lidé jako organizátoři plnili krabice, schovávali hádanky a dávali účastníkům nápovědy prostřednictvím přenosné vysílačky.

“Kdo by si pomyslel, že se dá jedna hádanka vyřešit čtyřmi různými způsoby? Občasné radostné poskočení nebo zaboření hlavy do dlaní s povzdechem se stalo každodenním tréninkem,” pokračuje Klára.

Závěr: “Ze všech koutů EFG se nám dostalo pochvaly, poděkování, uznání a zpětné vazby, kterou jsme si vzali k srdci pro mnoho vytoužených budoucích projektů.

Naše plánování jsme zdokumentovali a sepsali jako obecný koncept služby pro zainteresované sbory, protože všem takovou úspěšnou službu na akci ze srdce přejeme!” Sbory si mohou koncept vyžádat e-mailem. Sbor baptistů EFG v Großhansdorfu v má 93 členů.

Nicola Bourdonová

Baptistický sbor EFG Großhansdorf

Baptisté ve sboru EFG Großhansdorf

Patříme k baptistům. Křtíme pouze lidi, kteří se osobně rozhodli žít s Ježíšem Kristem a chtějí žít v křesťanském společenství. Název naší církve – Christuskirche – zdůrazňuje elementární význam tohoto osobního vztahu s Ježíšem Kristem.

Ačkoli jsou baptisté v Německu menšinou, patří k největším křesťanským církvím v mezinárodním měřítku.

Jako svobodná církev respektujeme odluku církve od státu a nefinancujeme se z církevních daní, ale z dobrovolných příspěvků a darů. Klademe také důraz na osobní odpovědnost a nezávislost místních sborů. Náš sbor v Großhansdorfu má v současné době asi 75 pokřtěných členů. Kromě toho utváří náš obraz mnoho dětí a přátel sboru.

Setkávání s lidmi. Objevování Boha. Žít a prožívat víru.
Naše společenství – to pro nás znamená společenství velmi rozdílných lidí, kteří spolu žijí jako křesťané a čelí výzvám každodenního života. Jako sbor žijeme z darů a nasazení všech našich členů. Společně usilujeme o současné vyjádření naší víry, které se stává viditelným v každodenním životě.

Srdečně vás zveme na naše akce a k návštěvě našich skupinek – aktuální kalendář akcí najdete nejen ve sborovém zpravodaji, ale také na těchto webových stránkách.

Baptistický sbor EFG Großhansdorf leží blízko Hamburku v Německu.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry