Ženy ve službě: 39. Edith Gatesová

Výbor a Rada baptistické unie v Anglii se před sto lety shodli na tom, že „by bylo v rozporu s baptistickou vírou a praxí dělat z pohlaví překážku pro jakýkoli druh křesťanské služby“

Ženy ve službě: 39. Edith Gatesová

Ženy ve službě

Edith Gatesová

22. 3. 1883 – 19. 1. 1962

Před sto lety vyhrál ženský fotbalový tým Blyth Spartans Ladies FC pohár Munitionettes Cup v Ayresome Parku před 22 tisíci diváky.

V roce 1918 začaly ženy pracující v londýnských autobusových a tramvajových linkách stávkovat za stejnou mzdu jako měli muži. V roce 1918 zákon o zastoupení lidu udělil volební právo 8,5 milionu žen starších 30 let.

Po otřesu 1. světové války se otevřely dveře ke změnám, které ovlivnily každou oblast života, včetně povolání žen do kazatelské služby baptistickým sborům.

Ženy ve službě: 39. Edith Gatesová
Modlitebna v Little Tew, nyní soukromý dům.

Edith Gatesová byla první ženou, která byla ordinována kazatelkou v baptistickém sboru v Anglii. Příručky Baptistické unie v Anglii zaznamenávají její kazatelskou službu počínaje rokem 1918, na konci první světové války. Už tehdy byla nejprve označována jako sborová tajemnice, poté jako kazatelka pro pastoraci – nějak nezapadala do tehdejších kategorií. 

Nevíme nic o začátku její kazatelské služby ani o tom, jakým způsobem ji sbor povolal do kazatelské služby.

Její kazatelská služba ve sboru Little Tew v Cleveley v Oxfordshire začala tedy v roce 1918, když jí bylo 35 let. Po složení dvou kazatelských zkoušek v Baptistické Unii a doporučení sboru v Oxfordshire byla přijata ve zkušební době v roce 1922 1 a ordinována kazatelkou. Byla to její jediná kazatelská služba, která trvala v letech 1918-1950.

Interiér baptistické modlitebny v Little Tew v Cleveley v Oxfordshire

Po své ordinaci studovala na semináři v Havelock Hall, Baptist Women’s Training College.

V této době sbor obdržel grant od podpůrného fondu Sustentation Fund, předchůdce Domácí misie. To se stalo bodem sváru. Na počátku dvacátých let byl výbor Baptistické unie pověřen posuzováním záležitosti žen v kazatelské službě, poté, co byla první tři jména již přidána na akreditovaný seznam ordinovaných kazatelů.

Ten na jedné straně ženy v kazatelské službě uznal, ale na druhé straně je diskriminoval. Výbor a poté Rada baptistické unie se shodli na tom, že „by bylo v rozporu s baptistickou vírou a praxí dělat z pohlaví překážku pro jakýkoli druh křesťanské služby“, ale ustupovali v řadě praktických otázek. Byly citovány záležitosti financí, účelnosti a rozpaků a v roce 1926 byl přijat samostatný seznam kazatelek s různými a menšími podmínkami a výhodami v kazatelských pracovních smlouvách. Dalo by se říci, že tato akce zpomalila uznání kazatelské služby žen v baptistických sborech o mnoho desetiletí .

Záznamy od místních historiků uvádějí, že „po první světové válce bohoslužby v baptistickém sboru (Little Tew) vedly dvě slečny Gatesové, které žily v Manse. Kazatelka Edith Gatesová se stala kazatelkou v roce 1918, její sestra působila jako varhaník.”  Její služba byla tak aktivní, že v roce 1925 byla postavena školní místnost, která nahradila dvě opuštěné chaty sousedící s modlitebnou. Ve studii o baptistických sborech v Oxfordshire z roku 1977 je zaznamenán rozhovor s 95letou dámou, která vzpomínala na 300–400 členný sbor, který se shromažďoval, aby v neděli poslouchal kazatelku Edith Gatesovou. 2

Oslavy dvacátého prvního výročí služby kazatelky Gatesové v roce 1939 se zúčastnilo více než šedesát lidí. Slečna Gatesová odešla v roce 1950 do důchodu a pak žila ve Weston-super-Mare. Modlitebny v Little Tew a Cleveley jsou nyní zavřené 3, přičemž nejbližší baptistický sbor je v Chipping Nortonu.

V roce 1931 byla Edith Gates prezidentkou Oxfordshire a East Gloucestershire Baptist Association, nyní Baptist Association Southern Counties. Byla zakladatelkou Women’s Prayer Circle (Modlitebního kroužku žen).

Zmínka o kazatelce Edith Gatesové ve studii o baptistických sborech v Oxfordshire z roku 1977

Existuje jen velmi málo informací, ze kterých si lze představit její chápání svého povolání ke kazatelské službě, s jakým odporem se setkávala nebo jaké to bylo být průkopníkem na dosud nezmapovaném území pro ženy.

Ale kvůli jejímu postavení první ženy v naší baptistické historii, jejíž kazatelská služba byla uznána, což vedlo k její akreditaci jako baptistické kazatelky, by měla být určitě připomínána i v dnešní době.

Poznámky:
1 Baptist Union of Great Britain and Ireland Minute Book September 1922 to February 1924, Ministerial Recognition Special Committee 7 November 1922

2 Oxfordshire Archaeological Unit Newsletter – January 1978

3 A History of Little Tew

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů