1

Ženy ve službě: 48. Ludmila Knapová

Baptistické ženy v misijní službě v počátcích baptistické historie v Českých zemích a na Slovensku.

Ženy ve službě: 50. Ludmila Knapová

Ženy ve službě v misijní práci v Českých zemích a na Slovensku v počátcích baptistické historie

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je zeny_v_cechachAT2-700x543.png.
Baptistické ženy ve službě v roce 1922
Stojící zleva: ANNA PLECHÁČKOVÁ, nová misionářka pro Čechy; MARIE HAVRÁNKOVÁ, vrchní sestra v baptistickém sirotčinci; NELLIE VOLČÍKOVÁ, nová misionářka pro Moravu; sedící: LUDMILA KNAPOVÁ, nová misionářka pro Slovensko

Ludmila Knapová

Narodila jsem se 15. září 1876 na Moravě. Bylo nás doma dvanáct dětí, a tak když jsem odešla ze školy, musela jsem si sama vydělávat peníze.

Šla jsem sloužit do Křesťanského domova. Bylo to 31. prosince v noci, když mě tito dobří lidé vzali do baptistického sboru, abych slyšela evangelium. Téže noci jsem se obrátila, přijala Krista jako svého jediného Spasitele a 31. května 1902 jsem byla pokřtěna.

V roce 1906 jsem přišla do Prahy a seznámila se se slečnou Lydií Novotnou (nyní paní Kolátorovou).

Viděla moji touhu sloužit Pánu a pomohla mi získat místo, kde bych se mohla vzdělávat jako misionářka v Hamburku, kde byl její švagr ředitelem Domu diakonek „Tabea“.

Strávila jsem tam posledních dvanáct let a ve válce jsem pracovala s Červeným křížem na bojištích.

Vždy jsem si ale z celého srdce přála pracovat ve své vlastní zemi mezi svými vlastními lidmi.

Radostné zprávy, které paní Kolátorová přinesla z Ameriky, nám rozbušily srdce radostí. Jsme více než šťastné, že nyní můžeme pracovat v naší drahé republice mezi trpícími lidmi a vnášet světlo do jejich srdcí.

Díky Bohu za vše. Bůh vám to oplatí. Budeme plně pracovat s vírou a se srdcem plným radosti a vděčnosti.

Ludmila Knapová
nová misionářka pro Slovensko
zapsala sestra Lydia Kolátorová

Zdroj:

časopis American baptists in mission, 13. 2. 1922, str. 77 – 78

Misijní tým žen pro Československo 1922, Lydia Kolátorová sedí druhá zprava.

Štěpán Křivánek

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů