Ženy ve službě: 49. První žena ve vedení baptistů na Jamajce

Ženy ve službě: 49. První žena ve vedení baptistů na Jamajce

Ženy ve službě

První žena ve vedení baptistů na Jamajce

Kazatelka Merlyn Hyde-Riley ová ses stala první ženou ve funkci generálního tajemníka Baptistické unie Jamajky.

Kazatelka Merlyn Hyde Rileyová se stala první ženou, která bude zastávat funkci generální tajemnice Jamajské baptistické unie (JBU).

Kazatel Karl Johnson odešel z funkce generálního tajemníka Jamajské baptistické unie (JBU) ve čtvrtek 30. září po více než 20 letech v čele této organizace, která je na Jamajce od roku 1783.

Karl Johnson převzal kazatelskou službu v baptistickém sboru Phillippo ve španělském městě St Catherine.

Asistentka generálního tajemníka JBU kazatelka Merlyn Hyde Rileyová se tak stala generální tajemnicí (úřadující) od 1. října. Je první ženou na Jamajce, která toto místo obsadila.

Po uvolnění z JBU kazatel Johnson uvedl, že Phillippo je sbor, kde byl jako dítě pokřtěn.

“Když se ohlédnu za dvaceti lety, které jsem v této službě sloužil, připadá mi to poněkud surrealistické.” Pamatuji si, jak neuvěřitelně přemrštěná se tato myšlenka objevila, když mě poprvé začali zvažovat, abych sloužit v této službě!“.

 Podle zprávy byl Johnson 11 let kazatelem, než v březnu 2001 zamířil do služby generálního tajemníka JBU.

Svou kazatelskou službu zahájil v roce 1990 v Ulster Spring Circuit of Baptist Churches v Trelawny jako kazatel na zkoušku po dokončení studií na United Theological College of the West Indies. Poté se v roce 1995 připojil ke kazatelskému týmu v baptistickém sboru Calvary Baptist Church in St James, uvádí se v prohlášení JBU.

“Byl to nádherný zážitek, kráčet po boku lidí a společně růst v naší spiritualitě, na naší cestě víry, v porozumění a rozlišování Boží vůle pro kazatele i lidi v různých lokalitách,“ řekl Johnson.

“Pro ty z nás, kteří mají toto povolání svého života, není nic, co by se dalo srovnávat s výkonem tohoto povolání s vědomím, že vás povolal Bůh, a navzdory všem rozmarům a peripetiím je to toto ujištění, které má přednost.”

Kazatel Johnson byl v roce 2020 jmenován do Řádu vyznamenání v hodnosti velitele (Order of Distinction, Rank of Commander) za mimořádný přínos k náboženství a rozvoji komunity. V loňském roce se také stal prvním viceprezidentem Baptist World Alliance (BWA).

Předvídavý a velmi hlasitý duchovní se v průběhu let zasazoval o řešení několika sociálních problémů a jeho kousavé komentáře k národním záležitostem často přitahovaly místní i mezinárodní pozornost.

V roce 2007 obdržel rozsáhlou pochvalu za své kázání v National Leadership Prayer Breakfast (NLPB), v té době poukázal na několik znepokojivých problémů, které zemi trápí. Byl v té době prezidentem Jamajské rady církví.

Coby generální tajemník JBU se kazatel Johnson soustředil na misii prostřednictvím několika iniciativ a cest. Přemístění administrativního/kazatelského centra JBU z 6 Hope Road na 2B Washington Boulevard a Koncepce a rozvoj jejich stěžejního vzdělávacího programu pro laiky (Training in Discipleship and Ministry) byly jen dvě z několika iniciativ, které se během jeho působení uskutečnily.

S novým úřadujícím generálním tajemníkem JBU, kazatelkou Merlyn Hyde-Rileyovou, první ženou, která bude v této roli sloužit.

JBU má 338 sborů po celém ostrově a přibližně 40 000 členů. Kazatel Johnson je považován mnoha členy církve za prostého kazatele z lidu kvůli jeho záměrnému úsilí během let navštěvovat sbory a komunikovat s lidmi.

“Opouštím tuto funkci s nebývalou vlnou koronaviru, který stále zuří. Způsobuje otupělost a paralýzu, díky které se budoucnost jeví obzvláště bezútěšně, ale pohled na pandemii optikou Boži prozřetelnosti posiluje naši důvěru v moudrost, milost a lásku Všemohoucího Boha,“ řekl.

Připojte se k nám s díky za věrné služby prvního viceprezidenta BWA kazatele Karla Johnsona. Tento týden uzavřel více než 20 let služby generálního tajemníka Jamajské baptistické unie a okamžitě přejde do své nové role pastora Phillippo Baptist Church.

Na fotografii je zobrazen s novým úřadujícím generálním tajemníkem JBU, kazatelkou Merlyn Hyde-Rileyovou, první ženou, která bude v této roli sloužit.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů